Uaktualnianie serwera baz danych

Aby uaktualnić do nowszej wersji istniejącą instancję programu Microsoft SQL Server obsługującego bazę danych serwera ESMC, wykonaj poniższe instrukcje:

1.Zatrzymaj wszystkie uruchomione usługi serwera ESMC lub serwera proxy ERA wymagające połączenia z serwerem baz danych, który zamierzasz uaktualnić. Ponadto zatrzymaj wszystkie inne aplikacje, które mogą łączyć się z używaną instancją programu Microsoft SQL Server.

2.Wykonaj kopie zapasowe wszystkich niezbędnych baz danych przed rozpoczęciem następnych czynności.

3.Uaktualnij serwer baz danych:

Aktualizacja serwera SQL – postępuj zgodnie z artykułem bazy wiedzy dotyczącym aktualizacji bazy danych MS SQL Express 2008 do najnowszej wersji. Można to również zrobić, wykonując instrukcje dostawcy bazy danych: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx.

Uaktualnienie programu MySQL Server (do wersji 5.6) http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/upgrading.html

4.Uruchom usługę serwera ESMC i sprawdź dzienniki śledzenia w celu zweryfikowania, czy połączenie z bazą danych działa prawidłowo.