Aktualizace Apache Tomcat na linuxu

Pro běh ESMC Web Console je vyžadován webový server Apache Tomcat.

Před zahájením aktualizace

1.Ujistěte se, že používáte aktuální verzi doplňku Java.

Ověřte, zda se aktualizoval balíček openjdk (viz tabulku níže).

2.Ověřte používanou verzi Apache Tomcat. Pokud je k dispozici novější, proveďte aktualizaci webového serveru:

Spusťte příkaz: cd /usr/share/tomcat/bin && ./version.sh (v závislosti na použité verzi může název složky obsahovat číslo verze, například tomcat7 nebo tomcat8)

3.Ověřte, zda verze na kterou chcete přejít, podporuje produkt ESET.

4.Zazálohujte si konfigurační soubor, například /etc/tomcat7/server.xml.

Postup aktualizace

1.Zastavte službu Apache Tomcat:

Spusťte příkaz: service tomcat stop (v závislosti na použité verzi může název služby obsahovat číslo verze, například tomcat7)

2.Aktualizujte Apache Tomcat a doplněk Java. V závislosti na vaší linuxové distribuci použijte v terminálu odpovídající příkaz. Názvy balíčků se mohou v závislosti na použitém repozitáři ve vaší linuxové distribuci lišit.

Debian aUbuntu distribuce

sudo-apt-get update
sudo apt-get install openjdk-11-jdk tomcat9

CentOS, Red Hat a Fedora distribuce

yum update
yum install java-1.8.0-openjdk tomcat

OpenSUSE

zypper refresh
zypper install java-1_8_0-openjdk tomcat

3.Nahraďte soubor /etc/tomcat9/server.xml souborem /etc/tomcat7/server.xml ze zálohy.

4.Případně znovu nastavte používání HTTPS protokolu.

note

Poznámka

Dále se podívejte do kapitoly Konfigurace webové konzole v enterprise prostředí a na systémech s nízkým výkonem.

important

Důležité

Po dokončení aktualizace na majoritní verzi (například při aktualizaci Apache Tomcat z verze 7.x na 9.x):

Znovu nasaďte ESMC Web Console (postup pro linux).

Znovu použijte odzálohovaný soubor %TOMCAT_HOME%/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties. Tím zabráníte ztrátě případných provedených změn v konfiguraci ESMC Web Console.