Aktualizace na ESMC 72 prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku

Aktualizaci ERA 6.5 nebo ESMC 7 na nejnovější verzi ESMC 7.2 můžete provést prostřednictvím ESMC7.2 (All-in-one instalační balíček).

important

Důležité

Jedná se o doporučený způsob pro aktualizaci stávajících instalací, které jste prováděli prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku.

Tuto úlohu pro aktualizaci na ESMC 7.2 můžete použít pouze v případě, kdy provozujete ERA alespoň ve verzi 6.5. Pokud používáte starší verzi ERA 6.x, nejprve aktualizujte na ERA 6.5.

ESMC Server ve verzi 7.2 již nepodporuje 32-bitové stroje (x86 architekturu). Z tohoto důvodu aktualizace 32-bitového serveru ve verzi 6.5-7.0 na 7.2 selže.

Pokud jste již provedli aktualizaci a nyní ESMC nefunguje, reinstalujte všechny komponenty na původní verzi.

Abyste mohli provést aktualizaci, nejprve ESMC přemigrujte na 64-bitový server, a poté spusťte úlohu pro aktualizaci součástí.

Pokud používáte nepodporovaný databázový server (MySQL 5.5 nebo MSSQL 2008), před zahájením aktualizace ESMC Serveru nejprve aktualizujte databázový server na některou z podporovaných verzí.

All-in-one instalační balíček ESMC 7.2 standardně instaluje Microsoft SQL Server Express 2019. Pokud používáte starší edici Windows (Server 2012 nebo SBS 2011), nainstaluje se automaticky Microsoft SQL Server Express 2014.

ESMC 7.2 používá LDAPS jako výchozí protokol pro synchronizaci s Active Directory. Pokud jste aktualizovali starší verzi ESMC na ESMC 7.2 a používali serverovou úlohu na synchronizaci s Active Directory, provedení úlohy v ESMC 7.2 selže.

1.Spusťte Setup.exe.

2.Vyberte si jazyk a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

3.Vyberte možnost Aktualizovat všechny komponenty a klikněte na tlačítko Další.

package_installation_upgrade

4.Přečtěte si a odsouhlaste licenční ujednání s koncovým uživatelem. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

5.Zkontrolujte, zda seznam ESMC komponent, které se aktualizují, a klikněte na tlačítko Další.

warning

Varování

Web Console není možné automaticky aktualizovat prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku nebo klientské úlohy na aktualizaci součástí ESMC, pokud jste nainstalovali vlastní verzi Apache Tomcat (ručně nainstalovali službuTomcat).

V průběhu aktualizace Apache Tomcat dojde k odstranění složky era, která se nachází ve složce C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\webapps\. Pokud ve složce era máte další data, před zahájením aktualizace si je zazálohujte.

Při použití uživatele C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\Ve složce webapps\ se mohou kromě složky era nacházet další data, například složka ROOT. V průběhu aktualizace Apache Tomcat nedojde k jejich změně ani odstranění. Aktualizuje se pouze Web Console.

package_installation_components_to_upgrade

6.Pro dokončení aktualizace ESMC pokračujte podle kroků na obrazovce.