Předpoklady pro instalaci Serveru na Windows

Pro instalaci ESMC Serveru na Windows je nutné splnit následující předpoklady:

Musíte mít platnou licenci.

Musíte mít dostupné a ve firewallu otevřené potřebné porty – seznam všech portů naleznete v samostatné kapitole.

Musíte mít nainstalovaný podporovaný databázový server a konektor (Microsoft SQL Server nebo MySQL). Před zahájením instalace ESET Security Management Center se ujistěte, že máte databázový server (Microsoft SQL Server nebo MySQL) je správně nakonfigurován. Detailní informace o vytvoření databáze a databázových uživatelů na MSSQL i MySQL naleznete v naší Databázi znalostí.

Pro správu ESMC serveru je vyžadována ESMC Web Console.

Musíte mít nainstalován Microsoft .NET Framework 4. Tuto součást nainstalujete prostřednictvím Průvodce rolemi a funkcemi (viz obrázek níže). .NET framework vyžaduje pouze MS SQL Server Express.

install_net_framework