Používané porty

Na stejném serveru může běžet ESMC Server, databázový server, ESMC i Apache HTTP Proxy. Na diagramu je znázorněna samostatná instalace (jednotlivé komponenty jsou na rozdílných strojích) a používané porty):

ports_scheme

Níže jsou uvedeny porty, které při síťové komunikaci používají jednotlivé komponenty ESET Security Management Center. Ostatní komunikace je zajišťována nativními procesy operačního systému (například NetBIOS přes TCP/IP).

hmtoggle_plus0Klient (ESET Management Agent) nebo stanice s Apache HTTP Proxy:
hmtoggle_plus0Stroj s ESMC Web Console (pokud není na stejném stroji jako ESMC Server)
hmtoggle_plus0Stroj s ESMC Server:
hmtoggle_plus0Stroj s ESMC MDC:
hmtoggle_plus0Spravované zařízení prostřednictvím MDM

* GCM (Google Cloud Messaging) je zastaralá služba a 11.4.2019 byla zrušena. Nahradil ji FCM (Firebase Cloud Messaging). MDM v7 přepnulo používání služeb v tento den automaticky. Z vaší strany je vyžadováno pouze povolení komunikace s FCM služou.

Předdefinované porty 2222 a 2223 můžete změnit, pokud jsou již používány jinou aplikací.

note

Poznámka

Pro zabránění konfliktů a správné funkčnosti ESET Security Management Center se ujistěte, že uvedené porty nejsou používány jinými programy.

Ujistěte se také, že máte uvedené porty povolené na firewallech ve vaší síti.