Migration Assistant

Pomocí tohoto nástroje je možné přemigrovat pouze některá data. Jejich přehled a srovnání s nástrojem Migration Tool naleznete v samostatné kapitole.

Předpoklady pro nový ESMC Server

1.Při použití Microsoft SQL Server Express je nutné splnit níže uvedené požadavky:

Musíte mít nainstalován Microsoft .NET Framework 4. Tuto součást nainstalujete prostřednictvím Průvodce rolemi a funkcemi (viz obrázek níže). .NET framework vyžaduje pouze MS SQL Server Express.

install_net_framework

Nainstalovaný doplněk Java/OpenJDK.

warning

Varování

Veřejné aktualizace Oracle JAVA SE 8 vydané po lednu 2019 nejsou bez komerční licence dostupné pro firemní, komerční nebo produkční použití. Nemáte-li zájem o předplatné JAVA SE, můžete přejít na její bezplatnou alternativu. Postup naleznete v naší Databázi znalostí.

2.Při použití vlastní instance MySQL nebo SQL Serveru je nutné splnit tyto podmínky.

Předpoklady pro použití nástroje Migration Assistant

Ujistěte se, zda máte v ERA 5.x nahrány všechny licence, které používáte na počítačích ve vaší síti. Provedete to následujícím způsobem:

V ERA Console klikněte na počítač a z kontextového menu vyberte možnost Request Data > Request Configuration. Tím zajistíte, že se konfigurace produktu odešle na ERA Server.

Vytvořte novou konfigurační úlohu. V konfiguračním editoru přejděte do větve Update > Profiles > Settings a vyplňte hodnoty Username a Password.

V hlavním menu ERA Console přejděte klikněte na Tools > Server Options, přejděte na záložku Updates a zadejte licenční údaje pro aktualizaci (Update a Password).

 

Jak přemigrovat data pomocí nástroje Migration Assistant?

important

Důležité

Před spuštěním nástroje ESET Migration Assistant proveďte zálohu databáze.

1.Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte Migration Assistant.

2.V průběhu migrace nástroj automaticky stáhne all-in-one instalační balíček ESMC.

Volitelně: Pokud chcete použít lokálně uložený ESMC all-in-one instalační balíček:

note

Poznámka

Migration Assistant nefunguje v offline režimu – ověřuje lokálně uložené balíčky vůči ESET online repozitáři.

a.Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte ESMC all-in-one instalační balíček. Vyberte si balíček určený pro vaší platformu.

b.Rozbalte stažený .zip archiv obsahující all-in-one instalační balíček.

c.Zkopírujte složku installers ze složky s all-in-one instalačním balíčkem (x64) do složky migrationassistant_win32.

3.Přejděte do složky migrationassistant_win32 a spusťte nástroj Migration Assistant. Po spuštění .exe souboru se zobrazí průvodce ESET Migration Assistant.

4.Na uvítací obrazovce klikněte na tlačítko Další. V případě potřeby si z rozbalovacího menu vyberte požadovaný Jazyk.
Migration_assistant_1

5.Odsouhlaste licenční ujednání a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

6.Pokud souhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat, vyberte možnost Zapojit se do programu zlepšování produktu.

7.V části Aktualizace nástroj ověří dostupnost aktualizací. Vždy doporučujeme používat nejnovější verzi nástroje Migration Assistant.

Migration_assistant_2

8. V části Detekce nástroj ověří konfiguraci ERA serveru. Postupujte podle kroků na obrazovce a držte se doporučení.

note

Poznámka

Migration Assistant zastaví službu ERA Server 5.x. V případě, že Migration Assistant ukončíte, bude nutné službu ERA Server nastartovat manuálně.

Migration_assistant_3

9. V části Konfigurace si můžete stáhnout v html formátu informace o konfiguraci ERA 5.x.

Migration_assistant_4

10. Zkontroluje a upravte konfiguraci nového ESMC serveru. Doporučujeme se držet doporučení, která vám dá Migration Assistant.

Migration_assistant_5

11. V dalším kroku vyberte jako způsob instalace možnost On-Premise instalace.

note

Poznámka

Migration Assistant podporuje pouze migraci na jiný Windows server (fyzický nebo virtuální). Migration Assistant nepodporuje jiné možnosti nasazení.

Migration_assistant_6

12. Jako operační systém vyberte Microsoft Windows (doporučeno).

Migration_assistant_7

13. V části HTTP Proxy se rozhodněte, jakým způsobem si mají počítače stahovat aktualizace.

Migration_assistant_8

14. Dále vyberte licence, které chcete do nové instalace přenést, a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

15. Dále vyberte politiky, které chcete do nové instalace přenést, a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

16. Zobrazí se průvodce instalací. K dispozici máte dvě možnosti:

Kliknutím na tlačítko Další budete pokračovat v instalaci ESMC 7.2 na stejném serveru.

Kliknutím na tlačítko Zavřít ukončíte průvodce a můžete pokračovat v instalaci později, nebo na jiném serveru.

Migration_assistant_9

note

Poznámka

Pokud chcete v instalaci pokračovat na jiném serveru, klikněte na tlačítko Zavřít, zkopírujte obsah složky migrationassistant_win32 a přeneste ji na server, na němž chcete provozovat ESMC 7.2. Po spuštění nástroje vyberte možnost Pokračovat v migraci.

17. Vyberte konfiguraci databáze.

Migration_assistant_10

18. Průvodce instalaci ověří předpoklady nezbytné pro instalaci ESMC 7.2.

19. Zadejte heslo pro výchozí účet Administrator pro přístup do ESMC Web Console a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

20. V průběhu instalace se zobrazí průvodce konfigurací ESMC Serveru.

21. Po dokončení instalace všech komponent se zobrazí informace "Migrace byla úspěšná" společně s adresou, na které běží ESMC Web Console. Pro otevření webové konzole na zobrazený odkaz. Průvodce ukončete kliknutím na tlačítko Dokončit.

Další kroky

Po úspěšné migraci ESET Remote Administrator na novou verzi je nutné na klientské stanici ve vaší síti nasadit ESET Management Agenta. ESET Management Agenta doporučujeme nasadit jedním z následujících způsobů:

Využitím synchronizace s Active Directory, kterou provedete prostřednictvím serverové úlohy Synchronizace statické skupiny.

Využitím ESET Remote Deployment tool – prostřednictvím tohoto nástroje můžete vzdáleně nasadit all-in-one instalační balíček vytvořený v ESMC Web Console.

Další možnosti nasazení ESET Management Agenta máme popsány v administrátorské příručce ESMC.

Řešení problémů

Ve složce, z níž jste spustili migrationassistant_win32, se vytvoří složka logs. V této složce naleznete soubory:

migration log– obsahuje informace o průběhu migrace.

migration_report.html – obsahuje souhrn informací o migrované konfiguraci a datech.