Instalace Web Console

note

Poznámka

Alternativně můžete ESMC Web Console nainstalovat prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku.

ESMC Web Console můžete rovněž nainstalovat na jiný počítač, než na kterém běží ESMC server.

Pro instalaci ESMC Web Console na Windows postupujte podle následujících kroků:

1.Ujistěte se, že počítač splňuje předpoklady pro instalaci:

Máte nainstalován ESMC Server.

Připraven soubor ESMC Web Console (era.war) na lokálním počítači. Instalační balíčky ESMC pro individuální instalaci si stáhněte z webových stránek společnosti ESET ze sekce ESET Security Management Center. (era.war).

Pro běh ESMC Web Console je vyžadován webový server Apache Tomcat.

a)Z webových stránek https://tomcat.apache.org si stáhněte podporovanou verzi Apache Tomcat (32-bit/64-bit Windows Service Installer) – apache-tomcat-[verze].exe.

b)Spusťte instalační balíček.

c)V průběhu instalace vyberte cestu k balíku Java (vybírejte nadřazenou složku Java bin a lib).

d)Po dokončení instalace prostřednictvím services.msc konzole ověřte, že má služba Apache Tomcat nastaveno automatické spouštění.

Apache Tomcat vyžaduje ke svému běhu Java/OpenJDK.

important

Důležité

Je vyžadován 64-bitový doplněk Java.

Máte-li v systému nainstalováno více verzí Java, doporučujeme ostatní odinstalovat a ponechat pouze nejnovější. Nejstarší podporovaná verze je Java 8.

warning

Varování

Veřejné aktualizace Oracle JAVA SE 8 vydané po lednu 2019 nejsou bez komerční licence dostupné pro firemní, komerční nebo produkční použití. Nemáte-li zájem o předplatné JAVA SE, můžete přejít na její bezplatnou alternativu. Postup naleznete v naší Databázi znalostí.

2.Zkopírujte soubor era.war do Apache Tomcat složky s webovými aplikacemi:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\webapps\

3.Vyčkejte několik minut než webový server archiv ESMC Web Console rozbalí.

4.Dále postupujte podle kroků, které vystihují váš scénář:

Pokud jste ESMC Web Console nainstalovali na stejný stroj jako ESMC Server:

a)Restartujte službu Apache Tomcat. Přejděte do nabídky Start > Služby, klikněte pravým tlačítkem myši na Apache Tomcat a z kontextového menu vyberte možnost Zastavit. Vyčkejte 30 sekund a klikněte na tlačítko Start.

b)V podporovaném internetovém prohlížeči na daném stroji otevřete adresu https://localhost:8080/era/ – měla by se zobrazit přihlašovací obrazovka ESMC Web Console.

note

Poznámka

Apache Tomcat běží po dokončení instalace na výchozím portu 8080. Pro konfiguraci HTTPS postupujte podle návodu v Databázi znalostí.

Pokud jste ESMC Web Console nainstalovali na jiný stroj, než na kterém běží ESMC Server, proveďte níže uvedené kroky, aby konzole měla spojení se serverem:

a)Zastavte službu Apache Tomcat. Přejděte do nabídky Start > Služby, klikněte pravým tlačítkem myši na Apache Tomcat a z kontextového menu vyberte možnost Zastavit.

b)V textovém editoru (spuštěném jako administrátor) si otevřete soubor C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.

c)V souboru najděte řádek server_address=localhost.

d)Nahraďte hodnotu localhost skutečnou IP adresou stroje, na kterém běží ESMC server. Soubor uložte.

e)Spusťte službu Apache Tomcat. Přejděte do nabídky Start > Služby, klikněte pravým tlačítkem myši na Apache Tomcat a z kontextového menu vyberte možnost Spustit.

f)V podporovaném internetovém prohlížeči na daném stroji otevřete adresu https://Server-IP/era/ (kde Server-IP nahraďte IP adresou svého ESMC serveru) – měla by se zobrazit přihlašovací obrazovka ESMC Web Console.

note

Poznámka

Dále se podívejte do kapitoly Konfigurace webové konzole v enterprise prostředí a na systémech s nízkým výkonem.