ESET Rogue Detection Sensor

Rogue Detection Sensor (RD Sensor) je nástroj, který vyhledává zařízení v síti. RD Sensor je součást ESET Security Management Center navržená pro detekci zařízení v síti a představuje pohodlný způsob pro přidání nových (dosud nespravovaných) počítačů do ESET Security Management Center bez nutnosti jejich ručního zadávání. Každé nalezené zařízení v síti zobrazí ESMC Web Console v přehledu Nalezené počítače, odkud můžete zařízení následně přidat do konzole.

RD Sensor pasivně naslouchá v síti a informace o nalezených zařízeních odesílá na ESMC Server. ESMC Server následně vyhodnotí, zda je nalezené zařízení neznámé nebo je již spravováno.

Každé zařízení v síti (doméně, LDAP, síti Windows) je přidáno do seznamu zařízení ESMC Serveru automaticky prostřednictvím synchronizační úlohy (při instalaci na Windows se vytvoří automaticky, případně si ji můžete kdykoli vytvořit ručně). RD Sensor představuje vhodný způsob pro nalezení počítačů, které nejsou v doméně či jiné síťové infrastruktuře, a chcete je přidat do ESET Security Management Center. RD Sensor si pamatuje počítače, které již objevil, a neodesílá duplicitní informace.

scheme_rd_sensor_sm