Agent

ESET Management Agent je nezbytnou součástí ESET Security Management Center 7 infrastruktury. Zajišťuje stejnou roli jako ERA Agent ve verzi 6.x, pouze došlo k přejmenování této služby. ESET Management Agent používá nový přepracovaný komunikační protokol.

Klienti nekomunikují s ESMC Serverem přímo, ale výměnu dat zajišťuje agent. Agent sbírá informace z klienta a odesílá je na ESMC Server. A naopak přijímá úlohy, které ESMC Server odeslal klientovi – ty jsou odeslány agentovi, který je předá klientovi.

Pro zjednodušení nasazení a správy bezpečnostních produktů na klientských stanicích je ESET Management Agent součástí ESMC řešení. Jedná se o velmi modulární a nezatěžující službu zajišťující veškerou komunikaci mezi ESMC Serverem a koncovými produkty ESET, případně operačním systémem. Jednotlivé ESET produkty nekomunikují s ESMC Serverem přímo, ale právě prostřednictvím agenta. Počítače, na kterých je nainstalován ESET Management Agent rozpoznáte v ESMC Web Console podle příznaku 'spravován'. Agenta můžete nainstalovat na jakýkoli počítač bez ohledu na to, zda je na něm nainstalován bezpečnostní produkt ESET.

Výhody tohoto řešení:

Jednoduché nasazení – agenta můžete nasadit na stanice stejně jako jakýkoli jiný software,

On-place security management – předdefinováním bezpečnostních scénářů snížíte reakční dobu na výskyt detekcí,

Off-line security management – agent reaguje dynamicky na změny bezpečnostního stavu bez nutnosti kontaktování ESMC Serveru.

important

Důležité

Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESMC Serverem nepodporuje autentifikaci. Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESMC Serverem nebude funkční.

Pokud používáte nestandardní port pro Web Console nebo Agenty, může tato změna v konfiguraci vyžadovat úpravy ve vašem firewallu. V opačném případě se nemusí instalace zdařit.

scheme_agent_sm