Databáza

Zadajte databázový server a konektor, ktorý chcete použiť pri inštalácii ESMC Servera. Na systéme Windows sa Microsoft SQL Server Express 2014 podľa predvolených nastavení nainštaluje a je súčasťou all-in-one inštalátora. Môžete používať vlastný Microsoft SQL Server spustený vo vašom prostredí, musí však spĺňať požiadavky uvedené nižšie.

Podporované databázové servery

ESET Security Management Center podporuje dva druhy databázových serverov:

Microsoft SQL Server (vrátane edície Express a ostatných štandardných edícií) 2012, 2014, 2016, 2017, 2019.

MySQL 5.6, 5.7, 8.0.

warning

Upozornenie

MariaDB je predvolená databáza vo väčšine súčasných linuxových prostredí a je súčasťou inštalácie MySQL.

MariaDB nie je podporovaná produktom ESET Security Management Center!

Podporované databázové konektory

SQL Server: SQL Server, SQL Server Native Client 10.0, ODBC Driver pre SQL Server verzie 11, 13, 17.

MySQL: ODBC Driver 5.1, 5.2, 5.3 (do verzie 5.3.10), 8.0.16 a novšie verzie.

warning

Upozornenie

MySQL ODBC Driver verzie 5.3.11 (a novšie) a verzie 8.0.0 – 8.0.15 nie je podporovaný.

Požiadavky na hardvér databázového servera:

Pamäť

2 GB RAM

Pevný disk

Minimálne 10 GB voľného miesta

Rýchlosť procesora

Procesor typu x86: 1,3 GHz
Procesor typu x64: 1,6 GHz
Poznámka: Pre optimálny výkon je odporúčaný procesor s taktom aspoň 2,0 GHz.

Typ procesora

Procesor typu x86: Pentium IV-kompatibilný procesor a rýchlejší
Procesor typu x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon s podporou Intel EM64T, Intel Pentium IV s podporou EM64T

Ďalšie informácie

ESMC 7.1 All-in-one inštalátor obsahuje Microsoft SQL Server Express 2014.

Microsoft SQL Server Express má veľkosť obmedzenú na 10 GB pre každú relačnú databázu. Neodporúčame používať Microsoft SQL Server Express vo veľkých sieťach alebo podnikoch.

Neodporúčame inštalovať SQL Server na doménový radič (napríklad ak používate Windows SBS/Essentials). Odporúčame nainštalovať ESET Security Management Center na iný server alebo neoznačiť komponent SQL Server Express počas inštalácie (toto vyžaduje existujúci SQL alebo MySQL Server pre spustenie ESMC databázy).

Ak plánujete použiť vyhradený používateľský účet databázy, ktorý bude mať prístup len do ESMC databázy, musíte pred inštaláciou vytvoriť používateľský účet so špecifickými oprávneniami. Bližšie informácie nájdete v časti Vyhradený používateľský účet databázy. Budete takisto musieť vytvoriť prázdnu databázu, ktorú bude ESET Security Management Center využívať.

Pozrite si tiež inštrukcie, ako nainštalovať a nakonfigurovať MySQL pre Windows a MySQL pre Linux tak, aby bolo zabezpečené ich správne fungovanie s nástrojom ESET Security Management Center.

MS SQL Server na systéme Linux nie je podporovaný. Môžete však pripojiť ESMC Server na systéme Linux k MS SQL Serveru na systéme Windows.

Ak nainštalujete ESMC Server a MS SQL Server na samostatné počítače, môžete povoliť šifrované pripojenie k databáze.

ESMC Server nevykonáva zálohu databázy.V rámci zníženia rizika straty dát odporúčame preto pravidelne zálohovať databázový server.

Klastrové nastavenie databázy v prostrediach s operačným systémom Windows je podporované iba pre MS SQL Server, nie pre MySQL.