Inštalácia Web Console – Windows

note

Poznámka

Nástroj ESMC Web Console môžete nainštalovať aj na iný počítač ako ten, na ktorom je nainštalovaný ESMC Server.

Pre inštaláciu komponentu ESMC Web Console na operačnom systéme Windows postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Uistite sa, že boli splnené všetky požiadavky pre inštaláciu:

ESMC Server je nainštalovaný.

Web Console súbor (era.war) uložený na lokálnom pevnom disku. Z webovej stránky spoločnosti ESET si môžete stiahnuť samostatný inštalátor pre tento ESET Security Management Center komponent. (era.war).

Apache Tomcat je nevyhnutný komponent potrebný pre správne fungovanie ESMC Web Console.

a)Z webovej stránky https://tomcat.apache.org si stiahnite inštalačný súbor (32-bitový/64-bitový inštalátor služieb pre systém Windows) apache-tomcat-[verzia].exe pre najnovšiu podporovanú verziu Apache Tomcat.

b)Spustite inštalátor.

c)Počas inštalácie zadajte cestu k Jave (nadradený priečinok priečinkov Java bin a lib).

d)Po dokončení inštalácie sa uistite, že typ spustenia služby Apache Tomcat je nastavený na Automatic (v services.msc).

Apache Tomcat vyžaduje Java/OpenJDK.

important

Dôležité

Vyžaduje sa 64-bitová Java.

Ak máte vo svojom systéme nainštalované viaceré Java verzie, odporúčame vám odinštalovať staršie verzie (najstaršia podporovaná verzia je Java 8) a ponechať iba najnovšiu verziu.

warning

Upozornenie

Verejné aktualizácie pre Oracle JAVA SE 8 vydané po januári 2019 nebudú dostupné na obchodné, komerčné alebo produkčné účely bez komerčnej licencie. Ak sa rozhodnete nezakúpiť si JAVA SE licenciu, môžete prejsť na zdarma dostupnú alternatívu (presný postup nájdete na tomto odkaze) a nainštalovať si niektorú z uvedených podporovaných Java edícií.

2.Skopírujte era.war do Apache Tomcat priečinka s webovými aplikáciami:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\webapps\

3.Počkajte, kým sa súbor extrahuje a prebehne inštalácia ESMC Web Console.

4.Pokračujte nasledujúcimi krokmi:

Ak ste nainštalovali ESMC Web Console na rovnakom počítači ako ESMC Server:

a)Reštartujte službu Apache Tomcat. Prejdite do sekcie Štart > Služby > kliknite pravým tlačidlom myši na službu Apache Tomcat a vyberte možnosť Zastaviť. Počkajte 30 sekúnd a kliknite na Spustiť.

b)Otvorte ESMC Web Console vo vašom webovom prehliadači: http://localhost:8080/era/. Zobrazí sa prihlasovacia obrazovka nástroja Web Console.

note

Poznámka

HTTP port je počas inštalácie Apache Tomcat štandardne nastavený na 8080. Môžete tiež nastaviť HTTPS pripojenie pre Apache Tomcat.

Ak ste nainštalovali ESMC Web Console na iný počítač ako ten, na ktorom je nainštalovaný ESMC Server, vykonajte nasledujúce kroky pre umožnenie komunikácie medzi ESMC Web Console a ESMC Serverom:

a)Zastavte službu Apache Tomcat: Prejdite do sekcie Štart > Služby > kliknite pravým tlačidlom myši na službu Apache Tomcat a vyberte možnosť Zastaviť.

b)Spustite Poznámkový blok ako správca a upravte súbor C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.

c)Vyhľadajte položku server_address=localhost.

d)Nahraďte localhost IP adresou vášho ESMC Servera a uložte súbor.

e)Spustite službu Apache Tomcat. Prejdite do sekcie Štart > Služby > kliknite pravým tlačidlom myši na službu Apache Tomcat a vyberte možnosť Spustiť.

f)Otvorte ESMC Web Console vo vašom webovom prehliadači: https://Server-IP/era/ (Server-IP nahraďte IP adresou vášho ESMC Servera). Následne sa zobrazí prihlasovacia obrazovka.

Konfigurácia Web Console v rámci riešení pre väčšie podniky

Predvolená konfigurácia nástroja Web Console môže byť nestabilná pri práci s vysokým počtom objektov. Aby ste predišli nedostatku pamäte, zmeňte nastavenia pre Tomcat. Skôr ako vykonáte tieto zmeny, sa uistite, že systém má dostatok pamäte RAM (16 GB alebo viac).

Windows

1.Spustite súbor tomcat9w.exe alebo spustite aplikáciu Configure Tomcat.

2.Prejdite na kartu Java.

3.Zmeňte hodnotu Initial memory pool na 2048 MB a hodnotu Maximum memory pool na 16384 MB.

4.Reštartujte službu Tomcat.

 

Virtuálne zariadenie ESMC/CentOS Linux

1.Otvorte virtuálny počítač a spustite terminál.

2.Otvorte súbor/etc/sysconfig/tomcat.

3.Do súboru pridajte nasledujúci riadok:
JAVA_OPTS="-Xms2048m -Xmx16384m"

4.Uložte súbor a reštartujte službu Tomcat.
service tomcat restart

 

Debian Linux

1.Spustite terminál ako root používateľ alebo použite sudo.

2.Otvorte súbor /etc/default/tomcat9.

3.Do súboru pridajte nasledujúci riadok:
JAVA_OPTS="-Xms2048m -Xmx16384m"

4.Uložte súbor a reštartujte službu Tomcat.
service tomcat restart