Aktualizace databázového serveru

Pro aktualizaci databázového serveru, používaného pro ESMC komponentami, na nejnovější verzi postupujte podle následujících kroků:

1.Zastavte služby ESMC Serveru / ERA Proxy. Pokud se k databázovému serveru, který budete aktualizovat, připojují také další aplikace, zastavte je všechny.

2.Zálohujte obsah databáze.

3.Aktualizujte databázový server:

Aktualizace SQL serveru – postupujte podle článku v Databázi znalostí popisujícího aktualizaci MS SQL Express 2008 na nejnovější verzi. Alternativně postupujte podle kroků uvedených výrobcem: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx.

Aktualizace MySQL Serveru (na verzi 5.6) – http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/upgrading.html

4.Spusťte službu ESMC Serveru a v trace protokolu ověřte úspěšné připojení do databáze.