Instalace serveru na linuxu

Instalaci ESMC Serveru provedete na Linuxu prostřednictvím Terminálu. Připravit si můžete instalační skript a následně jej spustit s oprávněním sudo. Ujistěte se, že počítač splňuje požadavky pro instalaci V průběhu instalace se zobrazí výzva, zda se chcete zapojit do programu zlepšování produktu. Zasílání statických dat a informací o pádech povolte stisknutím klávesy Y, v opačném případě stiskněte klávesu N.

note

Poznámka

Instalaci ESMC Server na SUSE Linux Enterprise Server (SLES) máme popsanou v Databázi znalostí.

Příklad instalačního skriptu
(Při kopírování celého příkazu do Terminálu použijte "\" pro přechod na nový řádek)

sudo ./server-linux-x86_64.sh \
--skip-license \
--db-type="MySQL Server" \
--db-driver=MySQL \
--db-hostname=127.0.0.1 \
--db-port=3306 \
--db-admin-username=root \
--db-admin-password=Admin123 \
--server-root-password=Admin123 \
--db-user-username=root \
--db-user-password=Admin123 \
--cert-hostname="10.1.179.46;Ubuntu64-bb;Ubuntu64-bb.BB.LOCAL"

ESMC Server se službou eraserver se nainstaluje do následujícího umístění:

/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

Při instalaci můžete změnit následující parametry:

Atribut

Popis

Vyžadováno

--uninstall

Odinstaluje produkt

-

--keep-database

Během odinstalace zůstane databáze zachována

-

--locale

Lokální identifikátor (LCID) serveru (výchozí hodnota je en_US), který určuje v jakém jazyce budou v průběhu instalace zapsána data do databáze. Více informací naleznete v kapitole podporované jazyky.

Poznámka:Pro každou relaci ESMC Web Console si můžete nastavit jiný jazyk.

Ano

--skip-license

Instalátor přeskočí dotaz na odsouhlasení licenčního ujednání.

-

--skip-cert

Instalátor přeskočí generování certifikátů (tento parametr použijte společně s --server-cert-path)

-

--license-key

Zadejte licenční klíč. Vložit jej můžete později.

-

--product-guid

Globální unikátní identifikátor produktu. Pokud není nastaven, bude vygenerován.

-

--server-port

Port, na kterém naslouchá ESET Security Management Center (ESMC) Server (standardně 2222).

-

--console-port

Port ESET Security Management Center Web Console (standardně 2223)

-

--server-root-password

Heslo pro přihlášení do ESMC Web Console k účtu "Administrator"; musí obsahovat alespoň 8 znaků.

Ano

--db-type

Typ použité databáze (možné hodnoty "MySQL Server", "MS SQL Server"). MS SQL Server pro Linux není podporován. Nicméně můžete ESMC Server běžící na Linuxu připojit k MS SQL Server provozovaný na Windows.

-

--db-driver

ODBC ovladač zajišťující připojení k databázi. Příkazem odbcinst -q -d získáte seznam všech ovladačů, z něhož jeden použijte. Příklad: --db-driver=MySQL).

Ano

--db-hostname

Název nebo IP adresa databázového serveru. Pojmenované instance databáze nejsou podporovány.

Ano

--db-port

Port databázového serveru (standardně 3306)

Ano

--db-name

Název databáze ESMC Serveru (standardně era_db)

-

--db-admin-username

Jméno databázového administrátora (tyto údaje jsou používané při instalaci pro vytváření a úpravu struktury databáze). Tento parametr můžete vynechat, pokud jste databázi vytvořili ručně pod uživatelem definovaným v parametrech --db-user-username a --db-user-password.

Ano

--db-admin-password

Heslo databázového administrátora. Tento parametr můžete vynechat, pokud jste databázi vytvořili ručně pod uživatelem definovaným v parametrech --db-user-username a --db-user-password.

Ano

--db-user-username

Jméno databázového uživatele ESMC Serveru (tyto údaje používá ESMC server pro připojení k databázi); nemělo by být delší než 16 znaků.

Ano

--db-user-password

Heslo databázového uživatele ESMC Serveru

Ano

--cert-hostname

Všechny názvy a IP adresy počítače, na který ESMC Server instalujete. Zadané názvy budou následně uvedeny v klientských certifikátech.

Ano

--server-cert-path

Cesta k certifikátu serveru (tuto možnost použijte společně v parametrem --skip-cert)

Ano

--server-cert-password

Heslo k certifikátu serveru

-

--agent-cert-password

Heslo k certifikátu agenta

-

--cert-auth-password

Heslo k certifikační autoritě

-

--cert-auth-path

Cesta k veřejnému klíči certifikační autority

-

--cert-auth-common-name

Běžný název certifikační autority (použijte "")

-

--cert-organizational-unit

-

-

--cert-organization

-

-

--cert-locality

-

-

--cert-state

-

-

--cert-country

-

-

--cert-validity

Platnost certifikátu ve dnech nebo letech (společně s tímto použijte argument --cert-validity-unit)

-

--cert-validity-unit

Jednotka platnosti certifikátu – možné hodnoty 'Years' nebo 'Days' (výchozí hodnota je Years)

-

--ad-server

Active Directory server

-

--ad-user-name

Jméno uživatele, který má oprávnění prohledávat AD

Ne

--ad-user-password

Heslo Active Directory uživatele

-

--ad-cdn-include

Strom Active Directory, který bude synchronizován. Pro synchronizaci celého stromu použijte ""

-

--enable-imp-program

Aktivuje zapojení do programu zlepšování produktu

-

--disable-imp-program

Deaktivuje zapojení do programu zlepšování produktu.

-

Instalační protokol

Při řešení problémů s instalací se podívejte do protokolu:

Po dokončení instalace ověřte, zda služba ESMC Server běží pomocí příkazu:

service eraserver status

component_server_status_linux