Windows

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podporované operačné systémy Windows pre každý ESET Security Management Center komponent:

Operačný systém

Server

Agent

RD Sensor

MDM

Windows Home Server 2003 SP2

 

 

Windows Home Server 2011 x64

 

 

 

Windows Server 2003 x86 SP2

 

 

Windows Server 2003 x64 SP2

 

 

Windows Server 2003 R2 x86 SP2

 

 

Windows Server 2003 R2 x64 SP2

 

 

 

Windows Server 2008 R2 x64 SP1

Windows Server 2008 R2 CORE x64

Windows Server 2008 x86 SP2

 

✔**

Windows Server 2008 x64 SP2

 

✔**

Windows Storage Server 2008 R2 x64

 

Windows Server 2012 x64

Windows Server 2012 CORE x64

Windows Server 2012 R2 x64

Windows Server 2012 R2 CORE x64

Windows Storage Server 2012 R2 x64

 

Windows Server 2016 x64

Windows Storage Server 2016 x64

 

Windows Server 2019 x64

 

Microsoft SBS 2003 x86 SP2

 

 

Microsoft SBS 2003 R2 x86

 

 

Microsoft SBS 2008 x64 SP2

 

Microsoft SBS 2011 Standard x64

Microsoft SBS 2011 Essentials x64

 

Operačný systém

Server

Agent

RD Sensor

MDM

Windows XP x86 SP3

 

 

Windows XP x64 SP2

 

 

 

Windows Vista x86 SP2

 

 

Windows Vista x64 SP2

 

 

 

Windows 7 x86 SP1

✔*

✔*

Windows 7 x64 SP1

✔*

✔*

 

 

 

 

 

Windows 8 x86

✔*

✔*

Windows 8 x64

✔*

✔*

 

Windows 8.1 x86

✔*

✔*

Windows 8.1 x64

✔*

✔*

 

Windows 10 x86

✔*

✔*

Windows 10 x64 (všetky oficiálne vydania)***

✔*

✔*

* Inštalácia súčastí ESMC na klientsky operačný systém nemusí byť v súlade s licenčnou politikou spoločnosti Microsoft. Overte si licenčnú politiku spoločnosti Microsoft, prípadne sa poraďte s vaším dodávateľom softvéru. V malých a stredne veľkých sieťach odporúčame zvážiť inštaláciu ESMC na systéme Linux, prípadne na virtuálnom zariadení.

** Inštalácia komponentu MDM je v rámci operačného systému Windows Server 2008 SP2 podporovaná len pomocou samostatného all-in-one inštalátora.

*** Nezaručujeme podporu pre vydania systému Windows 10 od verzie 1809.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Staršie systémy MS Windows: Vždy majte nainštalovaný najnovší balík service pack, obzvlášť na starších systémoch, ako Server 2003, 2008, Windows XP a Windows Vista.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Verejné aktualizácie pre Oracle JAVA SE 8 vydané po januári 2019 nebudú dostupné na obchodné, komerčné alebo produkčné účely bez komerčnej licencie. Ak sa rozhodnete nezakúpiť si JAVA SE licenciu, môžete prejsť na zdarma dostupnú alternatívu – presný postup nájdete na tomto odkaze.

details_hoverPoznámka:

Je možné nainštalovať VMware Player na klientsky operačný systém a nasadiť virtuálne zariadenie ESMC. To vám umožní používať ESET Security Management Center na operačnom systéme, ktorý nie je určený pre servery, bez potreby vlastniť virtuálne prostredie VMware ESXi.