Požiadavky pre ESMC Web Console – Linux

Pred inštaláciou komponentu ESMC Web Console na systéme Linux je potrebné splniť nasledujúce požiadavky:

Java/OpenJDK

Apache Tomcat (podporovaná verzia).

Web Console súbor (era.war) uložený na lokálnom pevnom disku.

Pre inštaláciu balíkov Java a/alebo Apache Tomcat použite nasledujúce príkazy podľa distribúcie systému Linux, ktorú používate:

Debian a Ubuntu distribúcie

sudo apt-get install openjdk-8-jdk tomcat7

CentOS, Red Hat a Fedora distribúcie

sudo yum install java-1.8.0-openjdk tomcat

OpenSUSE distribúcia

sudo zypper install java-1_8_0-openjdk tomcat