Inštrukcie pre Windows (manuálna aktualizácia)

Postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií pre manuálnu aktualizáciu Apache Tomcat (v prípade, že nemáte najnovší ESMC all-in-one inštalátor):

Predtým, ako začnete s aktualizáciou

1.Uistite sa, že Java/OpenJDK je aktuálna.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Verejné aktualizácie pre Oracle JAVA SE 8 vydané po januári 2019 nebudú dostupné na obchodné, komerčné alebo produkčné účely bez komerčnej licencie. Ak sa rozhodnete nezakúpiť si JAVA SE licenciu, môžete prejsť na zdarma dostupnú alternatívu – presný postup nájdete na tomto odkaze.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ak máte vo svojom systéme nainštalované viaceré Java verzie, odporúčame vám odinštalovať staršie verzie a ponechať iba najnovšiu verziu.

Uistite sa, že Java, ESMC a Apache Tomcat majú rovnakú bitovosť (32-bit alebo 64-bit).

2.Skontrolujte aktuálne dostupnú verziu Apache Tomcat.

a.Prejdite do inštalačného priečinka Apache Tomcat:
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\

b.Otvorte súbor RELEASE NOTES v textovom editore a skontrolujte číslo verzie (napr. 7.0.90).

c.Ak je k dispozícii novšia podporovaná verzia, vykonajte aktualizáciu.

Ako vykonať aktualizáciu

1.Zastavte službu Apache Tomcat: Prejdite do sekcie Štart > Služby > kliknite pravým tlačidlom myši na službu Apache Tomcat a vyberte možnosť Zastaviť.

Na paneli úloh ukončite proces Tomcat7w.exe (ak je spustený).

2.Zálohujte si nasledujúce súbory:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\.keystore
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\conf\server.xml
C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

Ak používate vlastné úložisko SSL certifikátov v priečinku Tomcat, zálohujte aj certifikát.

3.Odinštalujte vašu súčasnú verziu Apache Tomcat. Ak sa vám v zozname nainštalovaných programov nezobrazuje Apache Tomcat, spustite príkazový riadok ako správca a vymažte službu Tomcat7:
sc delete Tomcat7

4.Vymažte nasledujúci priečinok v prípade, že sa ešte stále nachádza na vašom systéme:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\

5.Z webovej stránky https://tomcat.apache.org si stiahnite inštalačný súbor (32-bitový/64-bitový inštalátor služieb pre systém Windows) apache-tomcat-[verzia].exe pre najnovšiu podporovanú verziu Apache Tomcat.

6.Nainštalujte novú verziu Apache Tomcat, ktorú ste stiahli.

Počas inštalácie zadajte cestu k Jave (nadradený priečinok priečinkov Java bin a lib).

Po ukončení inštalácie zrušte označenie možnosti Run Apache Tomcat.

7.Obnovte súbory .keystore, server.xml a vlastné certifikáty do ich pôvodného umiestnenia.

8.Uistite sa, že HTTPS pripojenie pre Apache Tomcat je pre ESMC Web Console správne nastavené.

9.Nasaďte ESMC Web Console podľa kapitoly Inštalácia Web Console – Windows.

10. Obnovte EraWebServerConfig.properties do pôvodného umiestnenia.

11. Spustite Apache Tomcat a nastavte správnu verziu Java VM:

a)Prejdite do priečinka C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\bin a spustite Tomcat7w.exe.

b)Na karte General nastavte Startup Type na Automatic a kliknite na Start.

c)Kliknite na kartu Java, uistite sa, že možnosť Use default nie je označená a že Java Virtual Machine obsahuje cestu k súboru jvm.dll (pozrite si ilustrované inštrukcie v databáze znalostí) a následne kliknite na OK.

12. Pripojte sa do ESMC Web Console a uistite sa, že program funguje správne.

 

Riešenie problémov

Ak sa vám nedarí nastaviť HTTPS pripojenie pre Apache Tomcat, môžete tento krok preskočiť a dočasne použiť HTTP pripojenie.

Ak sa vám nedarí aktualizovať Apache Tomcat, nainštalujte vašu pôvodnú verziu a použite nastavenia z kroku č. 2.