Inštrukcie pre Linux

Predtým, ako aktualizujete Apache Tomcat

1.Uistite sa, že sa Java na vašom systéme aktualizuje správne.

Overte, či bol balík openjdk aktualizovaný (pozrite si tabuľku nižšie).

2.Skontrolujte, aká verzia Apache Tomcat sa momentálne používa. Ak je dostupná novšia verzia, vykonajte aktualizáciu:

Zadajte nasledujúci príkaz: cd /usr/share/tomcat/bin && ./version.sh (v niektorých prípadoch je názov priečinka tomcat7 alebo tomcat8).

3.Pozrite si náš zoznam podporovaných verzií Apache Tomcat a overte si, či je nová verzia kompatibilná s produktmi spoločnosti ESET.

4.Zálohujte si konfiguračný súbor Tomcat /etc/tomcat7/server.xml.

 

Ako vykonať aktualizáciu

1.Zastavte službu Apache Tomcat:

Zadajte nasledujúci príkaz: service tomcat stop (v niektorých prípadoch je názov služby tomcat7 alebo tomcat8).

2.Aktualizujte Apache Tomcat a Javu podľa používanej distribúcie systému Linux. V termináli spustite nasledujúce príkazy:

Debian a Ubuntu distribúcie

sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-8-jdk tomcat7

CentOS, Red Hat a Fedora distribúcie

yum update
yum install java-1.8.0-openjdk tomcat

OpenSUSE

zypper refresh
zypper install java-1_8_0-openjdk tomcat

3.Nahraďte súbor /etc/tomcat7/server.xml súborom server.xml zo zálohy.

4.Uistite sa, že HTTPS pripojenie pre Apache Tomcat je nastavené správne.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Po aktualizácii Apache Tomcat na novšiu hlavnú verziu (napr. z verzie 7.x na 8.x):

Nasaďte ESMC Web Console znova (pozrite si kapitolu Inštalácia ESMC Web Console – Linux).

Znova použite súbor %TOMCAT_HOME%/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties pre zachovanie všetkých vlastných nastavení v ESMC Web Console.