Aktualizácia, migrácia a preinštalovanie

Existujú rôzne metódy aktualizácie, migrácie a preinštalovania vášho ESET Security Management Center Servera a ostatných súčastí nástroja ESMC.

1. Aktualizácia z ERA 5

Aktualizácia/migrácia zo staršej generácie ERA 5 na ESMC 7 pomocou nástroja Asistent migrácie.

Ak chcete nasadiť ESET Management Agenta pomocou nástroja ERA 5.x, prečítajte si tento článok v databáze znalostí.

2. Aktualizácia z ERA 6.x na najnovšiu ESMC 7 verziu

Od servisného vydania ESMC 7 je možné aktualizovať ERA 6.x na najvyššiu verziu nasledovne:

pomocou úlohy Aktualizácia súčastí (odporúčaný spôsob),

manuálne (pre pokročilých používateľov).

Ak vaša sieťová infraštruktúra využíva komponent ERA Proxy, pred vykonaním aktualizácie si prečítajte príslušnú dokumentáciu.

details_hoverPoznámka:

Pre zistenie verzie jednotlivých používaných súčastí ESMC si skontrolujte verziu svojho ESET Security Management Center Servera. V ESMC Web Console prejdite do časti O programe, kde nájdete verziu svojho ESMC Servera. Verziu jednotlivých súčastí potom nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí podľa verzie ESMC Servera.

3. Aktualizácia z ESMC 7.0.66.1 na servisné vydanie ESMC 7.0.72.0

Servisné vydanie ESMC 7 vyšlo 15. novembra 2018. Ak ste si nainštalovali ESMC pred týmto dátumom, odporúčame aktualizovať svoju infraštruktúru na najnovšiu verziu.

Odporúčaný postup aktualizácie pre používateľov ERA 6.x je použiť úlohu Aktualizácia súčastí.

Používateľom ESMC 7.0.66.1 sa zobrazí oznámenie týkajúce sa aktualizácie ESMC Servera. Po úspešnej aktualizácii servera aktualizujte svoje agenty prostredníctvom úlohy Aktualizácia súčastí.

Po servisnom vydaní už inštalátory ESMC 7.0.66.1 nie sú k dispozícii.

4. Migrácia alebo preinštalovanie nástroja ESMC 7 zo servera na server

Vykonanie migrácie z jedného servera na druhý alebo preinštalovanie ESMC Servera.

details_hoverPoznámka:

Ak sa chystáte migrovať ESMC Server na iný počítač, musíte exportovať/zálohovať všetky certifikačné autority, ako aj certifikát ESMC Servera. V opačnom prípade súčasti ESMC nebudú komunikovať s vaším novým ESMC Serverom.

5. Ďalšie postupy

Zmena názvu hostiteľa alebo IP adresy ESMC Servera.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Po vykonaní aktualizácie zo starších verzií ERA (6.4 a staršie) na verziu 7.0 dôjde k viacerým zmenám týkajúcim sa používateľov a úloh. Podrobnejšie informácie nájdete v zozname nových funkcií.

Bezpečnostný model v ESMC 7.0 je odlišný od predošlého, a preto je potrebná kontrola používateľských nastavení, skupín a úloh.

Došlo k vylepšeniu dizajnu webovej konzoly a zmene názvu produktu.

Komponent ERA Proxy sa už nepoužíva.

Viac informácií nájdete v kapitole Zmeny po aktualizácii zo staršej verzie ERA, nachádzajúcej sa v príručke správcu.