Odinštalovanie súčastí

Pre odinštalovanie súčastí ESMC spustite all-in-one inštalátor nástroja ESMC, ktorý ste použili počas inštalácie ESMC, a vyberte možnosť Odinštalovať súčasti ESET Security Management Center. Pred pokračovaním v inštalácii si môžete v roletovom menu Jazyk vybrať požadovaný jazyk.

details_hoverPoznámka:

Pred odinštalovaním nástroja Mobile Device Connector si prečítajte kapitolu MDM funkcia licencovania iOS zariadení.

package_installation_uninstaller

Po odsúhlasení Licenčnej dohody s koncovým používateľom kliknite na Ďalej. Vyberte súčasti, ktoré chcete odinštalovať a kliknite na Odinštalovať.

select_uninstall_components

Manuálne odinštalujte nasledujúci softvér:

WinPcap a Apache HTTP proxy – odinštalujte ich cez Ovládací panel > Programy a súčasti.

ESMC Web Console a Apache Tomcat:

a.Otvorte príkazový riadok ako správca.

b.Zastavte službu Tomcat7:
sc stop Tomcat7

c.Odstráňte službu Tomcat7:
sc delete Tomcat7

d.Odstráňte inštalačný priečinok Apache Tomcat:

  C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\

details_hoverPoznámka:

Pre dokončenie odinštalovania príslušných súčastí môže byť vyžadovaný reštart počítača.

Prečítajte si tiež kapitolu Odinštalovanie starého ESMC Servera.