Riešenie problémov

ESET Security Management Center je komplexný produkt, ktorý využíva mnoho nástrojov tretích strán a podporuje niekoľko platforiem OS. Táto skutočnosť predstavuje potenciál, že sa stretnete s problémami, ktoré bude nutné odstrániť.

Dokumentácia spoločnosti ESET popisuje viacero metód riešenia problémov s nástrojom ESET Security Management Center. Riešenia najčastejších problémov s nástrojom ESET Security Management Center nájdete v kapitole Najčastejšie problémy s inštaláciou.

Neviete nájsť riešenie vášho problému?

Každý komponent ESMC má svoj protokol s nastaviteľnou úrovňou zapisovania. Pomocou týchto protokolov môžete identifikovať problémy, prípadne dôjsť k vysvetleniu príčiny daného problému.

oÚroveň zapisovania do protokolu pre jednotlivé komponenty sa nastavuje prostredníctvom politiky pre konkrétny komponent. Aby politika nadobudla účinnosť, musí byť aplikovaná na zariadenie.

Politika pre ESET Management Agenta

RD Sensor

ESMC Server

MDM Core

Ak nedokážete vyriešiť váš problém, môžete navštíviť bezpečnostné fórum spoločnosti ESET a konzultovať konkrétny problém s komunitou ESET.

Pri kontaktovaní technickej podpory spoločnosti ESET môžete byť požiadaný o poskytnutie protokolov. Získať potrebné protokoly môžete pomocou nástroja ESET Log Collector alebo prostredníctvom Diagnostického nástroja. Dôrazne odporúčame, aby ste protokoly priložili už pri prvom kontaktovaní technickej podpory. Skrátite tým vybavovanie vašej požiadavky.