Požiadavky pre server – Linux

Pre inštaláciu ESMC Servera na systéme Linux je potrebné splniť nasledujúce požiadavky:

Musíte mať platnú licenciu.

Databázový server musí byť nainštalovaný a nakonfigurovaný s účtom root. Používateľský účet nemusí byť vytvorený pred inštaláciou, vie ho vytvoriť inštalátor. MS SQL Server na systéme Linux nie je podporovaný. Môžete však pripojiť ESMC Server na systéme Linux k MS SQL Serveru na systéme Windows.

details_hoverPoznámka:

ESMC Server ukladá do databázy veľké bloky dát, preto je dôležité pre správne fungovanie ESMC povoliť v MySQL akceptovanie veľkých dátových balíkov.

ODBC ovládačODBC ovládač sa používa na nadviazanie spojenia s databázovým serverom (MySQL).

Inštalačný balík servera musí byť nastavený ako spustiteľný súbor. Použite nasledujúci príkaz:

chmod +x server-linux-x86_64.sh

Musíte mať nainštalované OpenSSL minimálne vo verzii openssl-1.0.1e-30. openssl-1.1.* a novšie verzie nie sú podporované. Súčasne môže byť na jednom systéme nainštalovaných viacero verzií OpenSSL. Na vašom systéme musí byť nainštalovaná aspoň jedna podporovaná verzia.

Na zobrazenie aktuálnej predvolenej verzie môžete použiť príkaz openssl version.

Môžete zobraziť zoznam všetkých verzií OpenSSL nainštalovaných na vašom systéme. Na zobrazenie koncoviek názvov súborov môžete použiť príkaz sudo find / -iname *libcrypto.so*

Používatelia linuxovej distribúcie Fedora by mali použiť balík compat-openssl10.

 

Xvfbpotrebné pre správnu tlač správ (úloha pre server Generovať správu) na systémoch Linux Server bez grafického používateľského rozhrania.

Cifs-utilspotrebné pre správne nasadenie agenta v prostredí Windows OS.

Qt4 WebKit knižnicesú potrebné pre tlač správ vo formátoch PDF a PS (vyžaduje sa verzia 4.8, nie verzia 5). Všetky ostatné Qt4 závislosti sa nainštalujú automaticky. V prípade, že používate CentOS sa môže stať, že v oficiálnych repozitároch nebudú všetky požadované balíky. Môžete ich však nainštalovať z repozitára tretích strán (napr. EPEL repozitáre) alebo ich skompilovať priamo na počítači. Pre OpenSUSE LEAP 15 a novšie verzie použitie manuálne stiahnutie.

Kinit + klistpoužívané pre overovanie pomocou protokolu Kerberos počas synchronizácie s AD a prihlasovania doménového používateľa. Vyžaduje sa tiež správna konfigurácia protokolu Kerberos (/etc/krb5.conf).

Wbinfo + ntlm authpoužívané pre overovanie pomocou doménového účtu a pre NTLM autentifikáciu pri SMTP serveri (odosielanie e-mailov).

Ldapsearchpoužívané pri synchronizácii s AD.

Snmptrappoužívané pre odosielanie SNMP trap správ. V prípade, že sa táto funkcia nebude používať, nie je jej inštalácia povinná. SNMP je tiež potrebné nakonfigurovať.

SELinux devel balíkpoužíva sa pri inštalácii produktov na vytváranie SELinux modulov politík. Toto sa vyžaduje len na systémoch, kde je aktivovaný SELinux (CentOS, Fedora, RHEL). Treba mať na pamäti, že SELinux môže spôsobovať problémy s ostatnými aplikáciami. Pre ESMC Server pritom nie je nevyhnutný.

Nasledujúca tabuľka obsahuje správne terminálové príkazy pre každý balík popísaný vyššie pre rôzne linuxové distribúcie:

Debian a Ubuntu distribúcie

CentOS, Red Hat a Fedora distribúcie

OpenSUSE distribúcia

ODBC ovládač

Pozrite si kapitolu Inštalácia a konfigurácia ODBC ovládača.

xvfb

apt-get install xvfb

yum install xorg-x11-server-Xvfb

zypper install xorg-x11-server-extra

cifs-utils

apt-get install cifs-utils

yum install cifs-utils

zypper install cifs-utils

Qt4 WebKit knižnice

apt-get install libqtwebkit4

Pozrite si náš článok databázy znalostí.

zypper install libqtwebkit4

kinit+klist – voliteľné (potrebné pre službu Active Directory)

apt-get install krb5-user

yum install krb5-workstation

zypper install krb5

wbinfo + ntlm_auth

apt-get install winbind

yum install samba-winbind-clients

zypper install samba-winbind

ldapsearch

apt-get install ldap-utils
libsasl2-modules-gssapi-mit

yum install openldap-clients
cyrus-sasl-gssapi cyrus-sasl-ldap

zypper install openldap2-client
cyrus-sasl-gssapi
cyrus-sasl-ldap-auxprop

snmptrap

apt-get install snmp

yum install net-snmp-utils net-snmp

zypper install net-snmp

SELinux devel balík (voliteľné; Pre ESMC Server pritom nie je nevyhnutný.

apt-get install selinux-policy-dev

yum install policycoreutils-devel

zypper install selinux-policy-devel

samba

apt-get install samba

yum install samba
samba-winbind-clients

zypper install samba samba-client