Mirror Tool

Mirror Tool je nástroj, ktorý sa používa na aktualizáciu detekčného jadra v offline prostredí. V prípade, že bezpečnostné produkty ESET na vašich klientskych počítačoch potrebujú aktualizácie detekčného jadra, no nemajú pripojenie na internet, môžete použiť nástroj Mirror Tool, ktorý sťahuje aktualizačné súbory z aktualizačných serverov spoločnosti ESET a ukladá ich lokálne.

details_hoverPoznámka:

Mirror Tool sťahuje len aktualizácie detekčného jadra a ostatné programové moduly, nepodporuje aktualizácie programových súčastí (PCU) ani LiveGrid dáta. Nástroj Mirror Tool dokáže tiež vytvoriť offline repozitár. Môžete sa tiež rozhodnúť aktualizovať produkty ESET individuálne.

Prerekvizity

validation-status-icon-warning Dôležité:

Nástroj Mirror Tool nepodporuje Windows XP a Windows Server 2003.

Cieľový priečinok musí byť zdieľaný pomocou služieb Samba/Windows alebo HTTP/FTP.

Musíte mať platný offline licenčný súbor, ktorý obsahuje používateľské meno a heslo. Pri vytváraní licenčného súboru je potrebné označiť možnosť Zahrnúť meno a heslo. Musíte tiež zadať Názov licenčného súboru. Offline licenčný súbor je nevyhnutný pre aktiváciu nástroja Mirror Tool a vytvorenie aktivačného mirror servera.

create_offline_license_file

Musíte mať k dispozícii súbor nástroja Mirror Tool. Môžete si ho stiahnuť zo stránky spoločnosti ESET (sekcia Samostatné inštalátory).

Na operačnom systéme Windows je potrebné nainštalovať Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2010 a Visual C++ 2015 Redistributable x86.

Nástroj pozostáva z dvoch súborov:

oWindows: MirrorTool.exe a updater.dll

oLinux: MirrorTool a updater.so

 

Použitie

Pre zobrazenie pomocníka pre Mirror nástroj spustite MirrorTool --help. Zobrazia sa všetky dostupné príkazy nástroja:

mirror_tool_help

Parameter

Popis

--updateServer

Pri použití tohto parametra musíte zadať celú URL adresu aktualizačného servera.

--offlineLicenseFilename

Musíte zadať celú cestu k offline licenčnému súboru (ako je to popísané vyššie).

--languageFilterForRepository

Môžete zadať jazykové kódy, napr. pre francúzsky jazyk napíšte fr_FR. Kódy iných jazykov sú uvedené v tabuľke nižšie. Ak chcete vybrať viac jazykov, oddeľte ich medzerou, napr.: en_US zh_TW de_DE

--productFilterForRepository

Môžete zadať reťazec, ktorý nástroj Mirror Tool použije ako filter sťahovania. Mirror Tool stiahne iba súbory, ktoré majú vo svojom bežnom názve daný reťazec. Môžete si vybrať viac produktov pridaním ďalších argumentov, napr.: --productFilterForRepository Antivirus Security

Mirror Tool stiahne všetky vybrané jazyky pre každý zvolený produkt.

--downloadLegacyForRepository

Nie je potrebný žiadny argument. Tento parameter použite v prípade, ak chcete od sťahovania zahrnúť aj staršie balíky. Ak parameter nepoužijete, staršie balíky nebudú stiahnuté. Ak chcete zistiť, ktoré produkty sú staršie, prejdite do sekcie Úloha pre klienta > Inštalácia softvéru > Nastavenia > Balík na inštaláciu > Vyberte balík > Staršia verzia.

Všetky filtre rozlišujú malé a veľké písmená.

 

Jazykový kód

Jazyk

Jazykový kód

Jazyk

en_US

English

it_IT

Italian

hu_HU

Hungarian

kk_KZ

Kazakh

ar_EG

Arabic

ko_KR

Korean

bg_BG

Bulgarian

lt_LT

Lithuanian

zh_CN

Chinese (Simplified)

nl_NL

Dutch

zh_TW

Chinese (Traditional)

nb_NO

Norwegian

cs_CZ

Czech

pl_PL

Polish

da_DK

Danish

pt_BR

Portuguese

de_DE

German

ro_RO

Romanian

el_GR

Greek

ru_RU

Russian

es_CL

Spanish (Chile)

sk_SK

Slovak

es_ES

Spanish

sl_SI

Slovenian

et_EE

Estonian

sr_RS

Serbian

fi_FI

Finnish

sv_SE

Swedish

fr_FR

French

th_TH

Thai

fr_CA

Canadian French

tr_TR

Turkish

hr_HR

Croatian

uk_UA

Ukrainian

 

 

vi_VN

Vietnamese

 

Pre vytvorenie mirroru spustite MirrorTool so všetkými povinnými parametrami. Príklady:

Windows:

MirrorTool.exe --mirrorType regular ^

--intermediateUpdateDirectory c:\temp\mirrorTemp ^

--offlineLicenseFilename c:\temp\offline.lf ^

--outputDirectory c:\temp\mirror

 

Linux:

sudo ./MirrorTool --mirrorType regular \

--intermediateUpdateDirectory /tmp/mirrorTool/mirrorTemp \

--offlineLicenseFilename /tmp/mirrorTool/offline.lf \

--outputDirectory /tmp/mirrorTool/mirror

 

Nižšie sú príklady pokročilejšej konfigurácie offline repozitára s vybranými produktmi, jazykmi a povoleným sťahovaním starších súborov:

Windows:

MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^

--intermediateRepositoryDirectory c:\temp\repoTemp ^

--outputRepositoryDirectory c:\temp\repository ^

--languageFilterForRepository sk_SK fr_FR de_DE ^

--productFilterForRepository Antivirus Security ^

--downloadLegacyForRepository 

 

Linux:

sudo ./MirrorTool --repositoryServer AUTOSELECT \

--intermediateRepositoryDirectory /tmp/repoTemp \

--outputRepositoryDirectory /var/lib/tomcat8/webapps/mirrorRepo \

--languageFilterForRepository sk_SK fr_FR de_DE \

--productFilterForRepository Antivirus Security \

--downloadLegacyForRepository 

 

Nástroj Mirror Tool a nastavenia aktualizácií

Ak chcete automatizovať sťahovanie aktualizácií modulov, môžete naplánovať spúšťanie nástroja Mirror Tool. Otvorte Web Console a prejdite do sekcie Úlohy pre klienta > Operačný systém > Spustiť príkaz. Vyberte Príkazový riadok na spustenie (vrátane cesty k súboru MirrorTool.exe) a spúšťač (napríklad CRON výraz pre každú hodinu 0 0 * * * ? *). Na plánované spustenie môžete tiež použiť nástroj Plánovač úloh pre systém Windows alebo na systéme Linux použiť Cron.

Pre zmenu nastavení aktualizácií na klientskych počítačoch použite novú politiku a nastavte Aktualizačný server tak, aby odkazoval na adresu mirror serveru alebo zdieľaný priečinok.

 

details_hoverPoznámka:

Ak chcete nastaviť Mirror Tool chaining, prečítajte si tento článok databázy znalostí (konfigurácia nástroja Mirror Tool na sťahovanie aktualizácií z iného nástroja Mirror Tool).