Migrácia z ERA 5.x

Ak chcete prejsť alebo migrovať zo staršej generácie ERA 5 na ESET Security Management Center 7, môžete použiť jednu z nasledujúcich samostatných aplikácií ESET:

Asistent migrácie (Migration Assistant) – Asistent migrácie je určený pre malé a stredne veľké firmy. Úlohou Asistenta migrácie je nainštalovať ESET Security Management Center 7.0, skontrolovať aktuálnu konfiguráciu, premigrovať dáta z ERA Servera verzie 5.x a nakoniec vypnúť ERA 5.x.

Nástroj na migráciu (Migration Tool) – pomáha pri migrácii dát z ERA 5.x do prechodnej databázy, ktorá umožňuje importovanie dát do ESMC 7.x.

details_hoverPoznámka:

Asistent migrácie a Nástroj na migráciu sú podporované len na počítačoch s operačným systémom Windows od spoločnosti Microsoft.

V nasledujúcej tabuľke nájdete porovnanie Asistenta migrácie s Nástrojom na migráciu z hľadiska migrovaných položiek a možností migrácie:

 

Asistent migrácie

Nástroj na migráciu

Migrované položky:

 

 

Statické skupiny 1

Licencie

x

Politiky 2

HTTP proxy

  3

x

Nastavenia aktualizácií

x

Počítače

x

Správy

x

x

Protokoly

x

  4

Úlohy 5

x

x

Hrozby

x

x

Používatelia

x

Parametrické skupiny 5

x

x

Server s podriadenými servermi 6

x

x

Možnosti migrácie:

 

 

Spustenie na počítači, na ktorom je nainštalovaný ERA Server 5.x 7

Spustenie na inom počítači (počítač, na ktorom bude bežať ESMC 7) 7

Migrácia na rovnakom počítači 7

Migrácia na inom počítači 7

Integrovaná inštalácia nového ESMC 7 Servera

x

____________________________________________________________________________________________________

1.Štruktúra statických skupín je zachovaná. Statické skupiny synchronizované z Active Directory sú však ignorované a nebudú migrované.

2.Ak nie ste oboznámený s jednotlivými politikami nastavenými v rámci vášho nástroja ERA 5.x, môžete namiesto ich migrácie do ESMC 7 vytvoriť nové. Ak sa rozhodnete migrovať politiky, je dôležité brať na vedomie nasledovné:

Migrované sú len definície politík, nie však vzťahy medzi nimi.

Budete musieť manuálne priradiť migrované politiky ku skupinám.

Štruktúra politík je vynechaná. Príznak Prepísať bude v rámci politík ESMC 7 zmenený na príznak Vynútiť.

Ak sú v starom ERA v jednej politike nastavenia pre viaceré produkty, v ESMC 7 sa vytvoria politiky pre každý produkt samostatne.
 

3.Nastavenia HTTP proxy sú z politík odstránené a proxy nainštalované spolu s novým ESMC Serverom je nastavené ako predvolené proxy.

4.Migrácia bude vykonaná pre nasledujúce typy protokolov: protokoly hrozieb, protokoly kontroly, protokoly firewallu, protokoly správy zariadení, protokoly webovej kontroly a protokoly udalostí.

5.Nie je možné preniesť parametrické skupiny a úlohy z ERA 5.x kvôli novému dizajnu a funkciám dynamických skupín v ESMC 7 (prvýkrát predstavené v ERA 6.x).

6.Migrácia ERA Serverov 5.x v stromovej štruktúre serverov nie je podporovaná.

7.Ako Asistent migrácie, tak aj Nástroj na migráciu musí byť najprv spustený na počítači, kde je nainštalovaný ERA Server 5.x. Potom môžete pokračovať v migrácii v závislosti od toho, kde bude nainštalovaný ESMC Server 7.; či už na tom istom počítači, kde bol nainštalovaný nástroj ERA 5.x, alebo na inom počítači.