Inštalácia komponentu ESMC Mobile Device Connector (samostatne)

Ak si želáte nainštalovať Mobile Device Connector ako samostatný nástroj na iný počítač ako ten, na ktorom beží služba ESMC Server, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Aby mohli byť mobilné zariadenia spravované vždy bez ohľadu na ich polohu, Mobile Device Connector musí byť prístupný z internetu.

details_hoverPoznámka:

Majte na pamäti, že mobilné zariadenia komunikujú s nástrojom Mobile Device Connector, čo ovplyvňuje množstvo prenesených dát. Väčšie množstvo prenesených dát môže byť nežiaduce najmä pri roamingu.

Pre inštaláciu komponentu Mobile Device Connector na operačnom systéme Windows postupujte podľa krokov uvedených nižšie:

1.Najprv si však prečítajte požiadavky a uistite sa, že všetky sú splnené.

2.Dvojitým kliknutím spustite inštalačný balík, vyberte Nainštalovať Mobile Device Connector (Samostatný) a kliknite na Ďalej.

package_installation_select

3.Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a telemetrických údajov spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zúčastnite sa programu zlepšovania produktov. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

4. Po odsúhlasení Licenčnej dohody s koncovým používateľom kliknite na Ďalej.

5.ESET Security Management Center Mobile Device Connector vyžaduje na fungovanie databázu. Ak chcete nainštalovať databázu, označte možnosť Microsoft SQL Server Express, v opačnom prípade ponechajte pole prázdne. Ak sa chcete pripojiť k existujúcej databáze, príslušná možnosť bude dostupná počas inštalácie. Kliknite na Inštalovať pre pokračovanie v inštalácii.

6.Ak ste si v rámci tejto inštalácie zvolili nainštalovať databázu (krok č. 5), databáza bude nainštalovaná automaticky a vy môžete prejsť na krok č. 8. Ak ste si nezvolili nainštalovať databázu v kroku č. 5, budete vyzvaný na pripojenie komponentu MDM k svojej existujúcej databáze.

details_hoverPoznámka:

Môžete použiť rovnaký databázový server ako používate pre ESMC databázu, odporúčame však použiť iný databázový server, ak plánujete zaregistrovať viac ako 80 mobilných zariadení.

7.Inštalátor sa teraz musí pripojiť k existujúcej databáze, ktorá bude používaná komponentom Mobile Device Connector. Upresnite nasledujúce údaje o pripojení:

Databáza: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server cez Windows Authentication.

ODBC ovládač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 pre SQL Server.

Názov databázy: Ak je to možné, odporúčame používať predvolený názov databázy „era_mdm_db“.

Názov hostiteľa: názov hostiteľa alebo IP adresa vášho databázového servera.

Port: číslo portu používaného na pripojenie k serveru.

Používateľské meno/heslo k účtu správcu databázy.

Použiť inštanciu s názvom – ak používate MS SQL databázu, môžete označiť možnosť Použiť inštanciu s názvom. Následne budete môcť použiť vlastnú inštanciu databázy zadaním názvu hostiteľa v tvare HOSTNAME\DB_INSTANCE, napríklad: 192.168.0.10\ESMC7SQL. Pre klastrovú databázu použite len názov klastra. Ak je zvolená táto možnosť, nebude možné zmeniť port, ktorý bude použitý – systém použije porty predvolené spoločnosťou Microsoft.

details_hoverPoznámka:

Ak zvolíte možnosť Použiť inštanciu s názvom, ESMC Server môžete pripojiť aj k MS SQL databáze, ktorá je nainštalovaná na Failover klastri. Do poľa Názov hostiteľa zadajte názov klastra.

mdm_setup07

8.Ak bolo pripojenie úspešné, budete vyzvaný na overenie, či chcete použiť poskytnutého používateľa ako používateľa databázy pre ESMC MDM.

9.Po úspešnej inštalácii novej databázy alebo úspešnom pripojení inštalátora k existujúcej databáze môžete pokračovať v inštalácii komponentu MDM. Upresnite MDM názov hostiteľa: toto je verejná doména alebo verejná IP adresa vášho MDM servera a teda je dostupná pre mobilné zariadenia z internetu.

MDM názov hostiteľa musí byť zadaný v rovnakej podobe ako je uvedený vo vašom HTTPS certifikáte servera. V opačnom prípade iOS mobilné zariadenie odmietne nainštalovať MDM profil. Napríklad, ak je v HTTPS certifikáte špecifikovaná IP adresa, zadajte túto IP adresu do poľa MDM názov hostiteľa. V prípade, že je špecifikované FQDN (napr. mdm.mycompany.com) v HTTPS certifikáte, zadajte toto FQDN do poľa MDM názov hostiteľa. Taktiež, ak je použitá hviezdička (*) (napr. *.mycompany.com) v HTTPS certifikáte, môžete do poľa MDM názov hostiteľa zadať mdm.mycompany.com.

validation-status-icon-error Upozornenie:

V tomto kroku inštalácie buďte zvlášť opatrný pri vypĺňaní poľa MDM názov hostiteľa. Ak bude zadaný údaj nesprávny alebo v nesprávnom formáte, MDM Connector nebude fungovať správne a jedinou možnosťou bude preinštalovať komponent.

mdm_setup03

10. V ďalšom kroku overte pripojenie k databáze kliknutím na Ďalej.

11. Pripojte MDM Connector k ESMC Serveru. Zadajte Hostiteľa servera a Port servera potrebný pre pripojenie kESMC Serveru a pokračujte výberom buď Serverom asistovanej inštalácie, alebo Offline inštalácie:

oServerom asistovaná inštalácia – uveďte prístupové údaje správcu, ktoré používate na prihlásenie do ESMC Web Console, a inštalátor automaticky stiahne potrebné certifikáty. Skontrolujte tiež požiadavky pre serverom asistovanú inštaláciu.

1.Zadajte Hostiteľa servera (názov alebo IP adresu vášho ESMC Servera) a Port Web Console (ponechajte prednastavený port 2223, ak nepoužívate vlastný port). Nezabudnite zadať aj prihlasovacie údaje (účet správcu) pre Web Console – Používateľské meno/Heslo.

2.Kliknite na Áno v prípade, že ste boli vyzvaný na potvrdenie certifikátu. Prejdite na krok č. 11.

oOffline inštalácia – uveďte Proxy certifikát a Certifikačnú autoritu, ktorú je možné exportovať z nástroja ESET Security Management Center. Môžete tiež použiť svoj vlastný certifikát a vhodnú certifikačnú autoritu.

1.Kliknite na Prehľadávať vedľa partnerského certifikátu a prejdite do umiestnenia, kde sa nachádza Partnerský certifikát (je to Proxy certifikát, ktorý ste exportovali z ESMC). Nechajte pole Heslo certifikátu prázdne, pretože tento druh certifikátu nevyžaduje heslo.

2.Zopakujte tento postup pre certifikačnú autoritu a pokračujte krokom č. 11.        

details_hoverPoznámka:

Ak používate vlastné certifikáty pre ESMC (namiesto prednastavených, ktoré boli automaticky vygenerované pri inštalácii nástroja ESET Security Management Center), je potrebné ich zadať, keď budete vyzvaný poskytnúť Proxy certifikát.

12. Vyberte cieľový priečinok pre Mobile Device Connector (odporúčame použiť prednastavený), kliknite na Ďalej a potom na Inštalovať.


Po dokončení inštalácie MDM budete vyzvaný na inštaláciu agenta. Kliknite na Ďalej pre spustenie inštalácie, odsúhlaste Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), ak s ňou súhlasíte, a postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Zadajte Hostiteľa servera (názov hostiteľa alebo IP adresu vášho ESMC Servera) a Port servera (štandardný port servera je 2222, ak používate iný port, zadajte svoje číslo portu).

validation-status-icon-warning Dôležité:

Uistite sa, že Hostiteľ servera zodpovedá aspoň jednej z hodnôt (ideálne FQDN) zadaných v poli Hostiteľ v časti Certifikát servera. V opačnom prípade sa zobrazí chybové hlásenie „Prijatý certifikát servera nie je platný“. Ak zadáte v časti Certifikát servera hviezdičku (*) do poľa Hostiteľ, certifikát bude môcť fungovať s akýmkoľvek Hostiteľom servera.

2.Ak používate proxy, označte možnosť Použiť proxy. Po označení tejto možnosti bude inštalátor pokračovať v offline inštalácii.

details_hoverPoznámka:

Toto nastavenie proxy sa používa len na replikáciu medzi ESET Management Agentom a ESMC Serverom, nie na ukladanie aktualizácií do vyrovnávacej pamäte.

Názov hostiteľa proxy: názov hostiteľa alebo IP adresa zariadenia s HTTP proxy.

Port proxy: prednastavená hodnota je 3128.

Používateľské meno, Heslo: zadajte prihlasovacie údaje používané vaším proxy, ak sa vyžaduje autentifikácia.

Nastavenia proxy môžete neskôr zmeniť vo vašej politike. Najprv musíte nainštalovať proxy, až potom môžete prostredníctvom neho nakonfigurovať spojenie medzi agentom a serverom.

3.Vyberte si jednu z nasledujúcich možností inštalácie a postupujte podľa jej krokov:

Serverom asistovaná inštalácia – budete musieť uviesť prístupové údaje správcu, ktoré používate pre prihlásenie do ESMC Web Console (inštalátor automaticky stiahne potrebné certifikáty).

Offline inštalácia – budete musieť zadať certifikát agenta a certifikačnú autoritu, ktoré je možné exportovať z nástroja ESET Security Management Center. Môžete tiež použiť svoj vlastný certifikát.

Pre pokračovanie v serverom asistovanej inštalácii agenta postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Zadajte názov hostiteľa alebo IP adresu ESMC Web Console (rovnaké ako pre ESMC Server) do poľa Hostiteľ servera. Web Console port nechajte nastavený na štandardný port 2223, ak nepoužívate vlastný port. Nezabudnite tiež zadať prihlasovacie údaje pre Web Console do polí Meno používateľa a Heslo.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Uistite sa, že Hostiteľ servera zodpovedá aspoň jednej z hodnôt (ideálne FQDN) zadaných v poli Hostiteľ v časti Certifikát servera. V opačnom prípade sa zobrazí chybové hlásenie „Prijatý certifikát servera nie je platný“. Ak zadáte v časti Certifikát servera hviezdičku (*) do poľa Hostiteľ, certifikát bude môcť fungovať s akýmkoľvek Hostiteľom servera.

2.Kliknite na Áno v prípade, že ste boli vyzvaný na potvrdenie certifikátu.

3.Zvoľte možnosť Nevytvoriť počítač alebo Vybrať vlastnú statickú skupinu. Ak kliknete na Vybrať vlastnú statickú skupinu, budete môcť zvoliť jednu skupinu zo zoznamu existujúcich statických skupín v ESMC. Do tejto skupiny bude pridaný počítač, na ktorý práve inštalujete agenta.

4.Zvoľte cieľový priečinok pre ESET Management Agenta (odporúčame použiť predvolený priečinok), kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Inštalovať.

Pre pokračovanie v offline inštalácii agenta postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Ak ste v predchádzajúcom kroku vybrali možnosť Použiť proxy, zadajte Názov hostiteľa proxy, Port proxy (predvolený port je 3128), Používateľské meno a Heslo a kliknite na Ďalej.

2.Kliknite na Prechádzať a prejdite do umiestnenia vášho partnerského certifikátu (toto je certifikát agenta, ktorý ste exportovali z ESMC). Nechajte pole Heslo certifikátu prázdne, pretože tento druh certifikátu nevyžaduje heslo. Nemusíte hľadať Certifikačnú autoritu – nechajte toto pole prázdne.

details_hoverPoznámka:

Ak používate vlastný certifikát pre ESMC (namiesto prednastaveného, ktorý bol automaticky vygenerovaný pri inštalácii nástroja ESET Security Management Center), použite daný certifikát aj pri tejto inštalácii.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritickú chybu počas inicializácie agenta.

3.Pre inštaláciu do prednastaveného priečinka kliknite na Ďalej, prípadne kliknite na Zmeniť pre výber iného priečinka (odporúčame ponechať pôvodné umiestnenie).


Po dokončení inštalácie skontrolujte, či Mobile Device Connector pracuje správne otvorením adresy https://váš-mdm-názovhostiteľa:registračný-port (napr. https://mdm.company.com:9980) vo vašom webovom prehliadači alebo z mobilného zariadenia. Ak bola inštalácia úspešná, zobrazí sa nasledujúca správa:

mdm_check

Teraz môžete aktivovať MDM pomocou nástroja ESET Security Management Center.