Scenár migrácie 2

Tento scenár pokrýva migráciu na ESET Security Management Center 7.x bežiaci na rovnakom počítači ako ERA 5.x. Všetky ERA dáta musia byť zálohované (pomocou nástroja ESET Maintenance tool) a systémové služby ERA musia byť pred migráciou dát zastavené.

Pre podrobné inštrukcie týkajúce sa inštalácie pomocou all-in-one inštalátora si môžete pozrieť naše video databázy znalostí alebo náš článok databázy znalostí.

1.Stiahnite si a spustite nástroj ESET Remote Administrator Migration Tool.

Nainštalujte si balík Microsoft Visual C++ 2015 x86, ktorý je nevyhnutný pre správne fungovanie nástroja na migráciu. Tento balík je súčasťou .zip súboru, ktorý obsahuje inštalátor pre samotný nástroj na migráciu.

Spustite nástroj na migráciu ako správca lokálne na starom ERA Serveri verzie 5.x. Nástroj na migráciu nie je možné spustiť zo vzdialeného zariadenia.

2.Vyberte možnosť Export pre uloženie dát z ERA 5.x do prechodného databázového súboru. Sprievodca migráciou dokáže preniesť len špecifické dáta:

migration_tool_2

3.Vyberte priečinok, kde bude uložená prechodná databáza.

migration_tool_3

4.Sprievodca zobrazí priebeh a stav načítavania informácií z databázy ERA 5.x.

migration_tool_4

5.Všetky dáta sú exportované do prechodnej databázy.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Po úspešnom exportovaní dát a pred nasadením ESMC 7.x musí byť nástroj ERA 5.x odinštalovaný. Odporúčame reštartovať počítač pred pokračovaním v inštalácii ESMC 7.x.

6.Po nainštalovaní ESMC 7.x importujte exportovanú databázu zo starších produktov pomocou nástroja na migráciu. Správca bude vyzvaný, aby zadal IP adresu počítača (tú, ktorá sa zobrazila pre ESMC Console po úspešnej inštalácii) do poľa Hostiteľ, heslo správcu nastavené počas inštalácie a takisto bude potrebné zvoliť uložený databázový súbor.

migration_tool_5

7.Zvoľte uložený databázový súbor.

migration_tool_6

8. Ak nastavenia servera nedovoľujú importovanie vybraných údajov, nástroj na migráciu Migration Tool vám umožní zmenu nastavení ESMC 7 pre vybrané komponenty.

Každý komponent je potom importovaný. Pre každý komponent je dostupný Protokol migrácie. Po ukončení importu nástroj Migration tool zobrazí dialógové okno s výsledkom procesu importovania.

migration_tool_7

validation-status-icon-warning Dôležité:

V prípade, že ste sa rozhodli migrovať používateľov, ich heslá boli vynulované a nahradené náhodne vygenerovanými heslami. Tieto vygenerované heslá budú dostupné na exportovanie vo formáte .CSV.

9. Nástroj na migráciu (Migration Tool) môžete použiť na vygenerovanie skriptu, ktorý umožňuje prednastaviť ESET Management Agenty na klientskych počítačoch. Tento skript je malý spustiteľný .bat súbor, distribuovateľný na klientske počítače.

migration_tool_8

Odporúčame skontrolovať migrované nastavenia a dáta a overiť si, či import prebehol úspešne. Potom môžete použiť skript na nasadenie ESET Management Agentov najprv na menšiu skupinu počítačov, aby ste sa uistili, že sa pripájajú na server správne.

Po úspešnom pripojení testovacej skupiny môžete nasadiť agenta na ostatné počítače v sieti (manuálne alebo použiť AD synchronizačnú úlohu na pridanie počítačov vo Web Console a následné nasadenie agenta).

details_hoverPoznámka:

Ak zlyhá niektorý z krokov migrácie, mali by ste vrátiť zmeny vykonané pre ESMC 7.x, pripojiť počítače späť na ERA 5.x, obnoviť zálohy dát z verzie ERA 5.x a kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET.