Otvorenie ESMC Web Console

Existuje niekoľko možností otvorenia rozhrania ESMC Web Console.

Na vašom lokálnom serveri (počítači s Web Console) otvorte nasledujúcu URL adresu vo webovom prehliadači:
https://localhost/era/
 

Z akéhokoľvek miesta s prístupom na internet zadajte do webového prehliadača URL adresu v nasledujúcom formáte:
https://yourservername/era/
Nahraďte „yourservername“ skutočným názvom alebo IP adresou svojho webového servera.

Pre prihlásenie do virtuálneho zariadenia ESMC použite nasledujúcu URL adresu:
https://[IP address]
Nahraďte „[IP address]“ IP adresou vášho virtuálneho počítača ESMC. Ak si nepamätáte IP adresu, postupujte podľa kroku č. 9 v časti obsahujúcej inštrukcie nasadenia virtuálneho zariadenia.

Na vašom lokálnom serveri (na ktorom sa nachádza Web Console) kliknite na Štart > Všetky programy > ESET > ESET Security Management Center > ESET Security Management Center Webconsole – otvorí sa prihlasovacie okno vo vašom predvolenom internetovom prehliadači. Toto sa nevzťahuje na virtuálne zariadenie ESMC.

details_hoverPoznámka:

Pretože Web Console používa protokol HTTPS, môže sa vo vašom webovom prehliadači zobraziť správa o bezpečnosti certifikátu alebo nedôveryhodnom pripojení (presné znenie správy závisí od typu prehliadača). Váš webový prehliadač chce, aby ste skontrolovali identitu stránky, na ktorú sa snažíte pripojiť. Kliknite na Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa) (Internet Explorer) alebo Rozumiem možným rizikám, kliknite na Pridať výnimku... a potom na Potvrdiť bezpečnostnú výnimku (Firefox) pre prístup do prostredia ESMC Web Console. Toto sa vzťahuje len na situáciu, kde sa snažíte pripojiť na adresu rozhrania ESET Security Management Center Web Console.

Ak je váš lokálny server (počítač s ESMC Web Console) spustený, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

fs_login_screen

Ak je toto vaše prvé prihlásenie, zadajte prihlasovacie údaje, ktoré ste zadali počas inštalácie. Pre viac informácií si pozrite časť Prihlasovacie okno Web Console.

details_hoverPoznámka:

Vo výnimočných prípadoch, kedy sa prihlasovacie okno nenačíta alebo sa načítava dlho, reštartujte službu ESET Security Management Center Server. Hneď ako sa služba ESET Security Management Center Server znova spustí, reštartujte službu Apache Tomcat. Po reštartovaní oboch služieb už bude možné načítať prihlasovacie okno Web Console.