Časté otázky

Prečo je na server potrebné nainštalovať Javu? Nepredstavuje Java potenciálne bezpečnostné riziko? Väčšina bezpečnostných spoločností a bezpečnostných systémov odporúča odinštalovať Javu z počítačov a obzvlášť zo serverov.

Na správne fungovanie ESMC Web Console je potrebná Java/OpenJDK. Java je priemyselný štandard pre webové konzoly a všetky významnejšie webové konzoly používajú Javu a webový server (Apache Tomcat), aby mohli správne fungovať. Java je tiež nevyhnutnou súčasťou podpory viacplatformového webového servera. Je možné nainštalovať webový server na vyhradený počítač v prípade, že pre vás Java predstavuje veľké bezpečnostné riziko.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Verejné aktualizácie pre Oracle JAVA SE 8 vydané po januári 2019 nebudú dostupné na obchodné, komerčné alebo produkčné účely bez komerčnej licencie. Ak sa rozhodnete nezakúpiť si JAVA SE licenciu, môžete prejsť na zdarma dostupnú alternatívu – presný postup nájdete na tomto odkaze.


Ako zistím, ktorý port používa môj SQL server?

Sú rôzne možnosti, ako zistiť číslo portu SQL servera. Najlepšou možnosťou je zistiť číslo portu priamo cez nástroj SQL Server Configuration Manager. Na nasledujúcom obrázku je znázornené, kde sa v nástroji SQL Configuration Manager nachádza číslo portu.

sql_server_config_manager

Po nainštalovaní SQL Server Express (súčasť balíku ESMC) na Windows Server 2012 sa nepoužíva štandardný SQL port. Pravdepodobne sa používa iný ako štandardný port (1433).

 


Ako nastavím MySQL na akceptovanie väčších paketov?

Pozrite si MySQL inštaláciu a konfiguráciu pre Windows alebo Linux.

 


Ak nainštalujem SQL samostatne, ako vytvorím databázu pre ESMC?

Databázu nemusíte vytvárať manuálne. Databáza sa vytvorí pomocou Server.msi inštalátora, nie pomocou ESMC inštalátora. ESMC inštalátor je priložený pre zjednodušenie postupu. Inštaluje SQL server a databáza je potom vytvorená prostredníctvom inštalátora Server.msi.

 


Dokáže ESMC inštalátor vytvoriť novú databázu na už existujúcom MS SQL serveri, ak pri inštalácii zadám platné prístupové údaje a potrebné údaje o pripojení k serveru? Aké verzie SQL servera (2008, 2014 atď.) sú podporované?

Databáza sa vytvorí pomocou inštalátora Server.msi. To znamená, že inštalátor pre vás môže vytvoriť ESMC databázu na samostatne nainštalovanom SQL serveri. Sú podporované verzie SQL Server 2008 a novšie.

 


Mal by byť pri inštalácii na existujúci SQL server použitý vstavaný režim Windows Authentication?

Nie, pretože režim Windows Authentication môže byť na SQL serveri zakázaný a jediný spôsob prihlásenia sa na SQL server je pomocou prihlasovacieho mena a hesla. Počas inštalácie ESMC Servera sa vyžaduje druh autentifikácie Mixed mode (SQL Server Authentication and Windows Authentication). Ak inštalujete SQL server manuálne, odporúčame vytvoriť root heslo (root používateľ je pomenovaný „sa“, čo je skratka pre security admin) a dobre si toto heslo uložiť na bezpečnom mieste. Root heslo môžete potrebovať pri aktualizácii ESMC Servera. Po inštalácii ESMC Servera môžete nastaviť Windows Authentication.

 


Môžem použiť MariaDB miesto MySQL?

validation-status-icon-error Upozornenie:

MariaDB je predvolená databáza vo väčšine súčasných linuxových prostredí a je súčasťou inštalácie MySQL.

Databázový server MariaDB nie je podporovaný nástrojom ESET Security Management Center.

Pozrite si tiež kapitolu Inštalácia a konfigurácia MySQL.


Musím nainštalovať Microsoft .NET Framework 3.5, na čo ma upozornil ESMC inštalátor (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21). Toto však zlyhalo na novej inštalácii Windows Server 2012 R2 SP1.

Tento inštalátor nemôže byť použitý pri verzii Windows Server 2012, pretože bezpečnostná politika systému Windows Server 2012 to nepovoľuje. Microsoft .NET Framework musí byť nainštalovaný cez Add Roles and Features Wizard.

 


Microsoft .NET 4.5 framework je už na mojom systéme nainštalovaný. Pre nainštalovanie verzie .NET 3.5. som použil Sprievodcu rolami a funkciami servera. Prečo ESET Security Management Center nepodporuje .NET 4.5?

Pretože verzia .NET 4.5 nie je spätne kompatibilná s verziou .NET 3.5, ktorá je prerekvizitou pre inštaláciu SQL servera.

 


Je náročné zistiť, či ešte stále prebieha inštalácia SQL servera. Ako to zistím, ak je inštalácia spustená už viac ako 10 minút?

Inštalácia SQL servera môže v zriedkavých prípadoch trvať aj 1 hodinu. Trvanie inštalácie závisí od výkonu vášho systému.

 


Ako vynulujem heslo správcu pre Web Console (heslo bolo nastavené pri inštalácii)?

Zmena tohto hesla je možná pri opätovnom spustení inštalátora a zvolení možnosti Opraviť. Berte na vedomie, že na prístup do ESMC databázy môže byť potrebné heslo, ak ste pri vytvorení databázy nepoužili Windows Authentication.

details_hoverPoznámka:

Pri vykonávaní opráv je potrebné zvýšiť pozornosť, pretože niektoré opravy môžu viesť k vymazaniu uložených údajov.

 


Aký je formát súboru pre importovanie zoznamu počítačov do ESMC?

Súbor musí obsahovať riadky v nasledujúcej podobe:

All\Group1\GroupN\Computer1
All\Group1\GroupM\ComputerX
All (Všetko) je požadovaný názov koreňovej skupiny.

 


Môžem namiesto Apache použiť IIS, prípadne iný HTTP server?

IIS je HTTP server. Nástroj Web Console vyžaduje Java servlet container (napr. Tomcat), samotný HTTP server nestačí. Existujú riešenia premeny IIS na Java servlet container, tento postup však neodporúčame.

details_hoverPoznámka:

Nepoužívame Apache HTTP Server, ale Apache Tomcat.

 


ESMC vlastný príkazový riadok?

Áno, ponúkame ESET Security Management Center ServerApi.

 


Môžem nainštalovať ESMC na doménový radič?

Neodporúčame inštalovať SQL Server na doménový radič (napríklad ak používate Windows SBS/Essentials). Odporúčame nainštalovať ESET Security Management Center na iný server alebo neoznačiť komponent SQL Server Express počas inštalácie (toto vyžaduje existujúci SQL alebo MySQL Server pre spustenie ESMC databázy).

 


Dokáže inštalácia ESMC Servera zistiť, či je SQL už nainštalované v systéme? Čo sa stane, ak je už SQL nainštalované? A ako to je s MySQL?

ESMC pri inštalácii kontroluje, či je v systéme spustené SQL v prípade, že ste použili inštalátor a vybrali možnosť inštalovať SQL Express. V prípade, že je už v systéme spustené SQL, inštalátor zobrazí oznámenie a vyzve vás k odinštalovaniu SQL a opätovnému spusteniu inštalácie alebo k inštalácii ESMC bez komponentu SQL Express. Pozrite si požiadavky na databázu pre ESMC.

 


Kde nájdem informácie o verziách súčastí ESMC?

Viac informácií nájdete v našom článku databázy znalostí.

 


Ako aktualizujem ESET Security Management Center na najnovšiu verziu?

Operačný systém Windows:

Aktualizácia z ESMC Web Console (použitím úlohy pre klienta Aktualizácia súčastí): https://support.ESET.com/kb6819/

Manuálna aktualizácia: https://support.ESET.com/KB6925/

Linux: https://support.eset.com/kb6734/

 


Ako aktualizujem produkt od spoločnosti ESET bez pripojenia na internet?

Pomocou HTTP proxy nainštalovaného na počítači, ktorý sa môže pripojiť na aktualizačné servery spoločnosti ESET a odkázať klienty na dané HTTP proxy na lokálnej sieti. Ak váš server nie je pripojený na internet, môžete v rámci produktu ESET určeného pre koncové zariadenia použiť na jednom počítači funkciu mirror, použiť USB kľúč na dodanie aktualizačných súborov na tento počítač a nastaviť ho ako aktualizačný server pre ostatné počítače v sieti.

Podrobný postup týkajúci sa offline inštalácie nájdete v týchto inštrukciách.

 


Ako preinštalujem ESMC Server a pripojím ho na existujúci SQL server, ak konfigurácia SQL servera prebehla automaticky počas počiatočnej inštalácie ESMC ?

Ak inštalujete novú inštanciu ESMC Servera pomocou rovnakého používateľského účtu (napríklad účet správcu domény), pod ktorým ste nainštalovali pôvodný ESMC Server, môžete použiť MS SQL Server via Windows Authentication.

 


Ako vyriešim problémy so synchronizáciou Active Directory na Linuxe?

Uistite sa, že ste názov domény zadali veľkými písmenami (administrator@TEST.LOCAL miesto administrator@test.local).

 


Môžem namiesto repozitára použiť vlastnú sieť (napríklad zdieľanie súborov cez SMB)?

Môžete zadať priamu cestu k súboru na sieti (URL adresu). Ak používate zdieľanie súborov, špecifikujte ho vo formáte: file:// a následne zadajte úplnú sieťovú cestu k súboru, napríklad:

file://\\eraserver\install\ees_nt64_ENU.msi

 


Ako vynulujem alebo zmením svoje heslo?

Ideálne by účet správcu mal byť používaný len na vytváranie ďalších správcovských účtov. Po vytvorení účtu správcu by malo byť heslo uložené a účet by nemal byť používaný. Takýto postup umožňuje, aby bol účet správcu používaný len na účely vynulovania hesla/zobrazenia podrobností účtu.

Ako vynulovať heslo pre účet správcu ESMC:

1.Otvorte Programy a súčasti (spustite appwiz.cpl), nájdite v zozname ESET Security Management Center Server a kliknite naň pravým tlačidlom.

2.Z roletového menu vyberte možnosť Zmeniť.

3.Ďalej vyberte možnosť Opraviť.

4.Upresnite podrobnosti pripojenia na databázu.

5.Vyberte možnosť Použiť existujúcu databázu a aplikovať aktualizáciu.

6.Zrušte výber možnosti Použite heslo správcu, ktoré je už uložené v databáze a zadajte nové heslo.

7.Následne sa môžete prihlásiť do ESMC Web Console pomocou svojho nového hesla.

details_hoverPoznámka:

Dôrazne odporúčame vytvoriť ďalšie používateľské účty, ktoré budú mať pridelené požadované povolenia umožňujúce vykonávanie len určitých činností.

 


Ako zmením porty pre ESMC Server a ESMC Web Console?

Je potrebné zmeniť port v konfigurácii webového servera, aby sa webový server mohol pripojiť na nový port. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Vypnite webový server.

2.V konfigurácii webového servera zmeňte číslo portu.

a)Otvorte súbor webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties

b)Nastavte nové číslo portu (napr. server_port=44591).

3.Znova spustite webový server.

 


Ako premigrujem ESMC Server na novú verziu?

Podrobnejšie informácie o migrácii nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Aktualizácia z predošlej verzie ERA

 


Môžem vykonať aktualizáciu nástroja ERA z verzie 5 na ESMC 7 priamo cez all-in-one inštalátor?

Priama aktualizácia nie je podporovaná, odporúčame preto použiť nástroj na migráciu (Migration Tool). Pre viac informácií si pozrite časť Aktualizácia z predošlej verzie ERA a nasledujúci článok databázy znalostí spoločnosti ESET: Ako aktualizujem ESET Remote Administrator 5 na verziu 7?

 


Dostávam chybové hlásenia alebo mám problém s nástrojom ESET Security Management Center, čo mám robiť?

Potrebné informácie nájdete v kapitole Najčastejšie problémy s inštaláciou.