Rozdiely medzi Apache HTTP Proxy, nástrojom Mirror Tool a priamym pripojením na internet

Komunikácia prebiehajúca v produktoch ESET zahŕňa preberanie aktualizácií detekčného jadra a modulov programu, overovanie licenčných údajov a taktiež výmenu dát v rámci technológie ESET Live Grid (pozrite si tabuľku nižšie).

ESET Security Management Center sťahuje inštalačné balíky pre najnovšie verzie produktov, ktoré sa majú distribuovať na klientske počítače, z repozitára spoločnosti ESET. Akonáhle je na cieľový počítač distribuovaný inštalačný balík, môže byť daný produkt nasadený na počítač.

Po inštalácii musí byť bezpečnostný produkt spoločnosti ESET aktivovaný, čo znamená, že produkt musí overiť vaše licenčné údaje na licenčnom serveri. Aktivovaný produkt pravidelne aktualizuje detekčné jadro a moduly programu.

ESET LiveGrid® Early Warning System pomáha zabezpečiť, aby bola spoločnosť ESET okamžite a nepretržite informovaná o nových infiltráciách a mohla tak pohotovo chrániť svojich zákazníkov. Tento systém umožňuje odosielanie hrozieb priamo do laboratória ESET Threat Lab, kde sú analyzované a spracované.

Najväčšiu časť komunikácie na sieti predstavujú aktualizácie modulov produktu. Bezpečnostný produkt ESET v priebehu mesiaca obyčajne stiahne približne 23,9 MB aktualizácií modulov programu.

ESET LiveGrid® dáta (približne 22,3 MB) a súbor aktualizovanej verzie (do 11 kB) sú jedinými distribuovanými súbormi, ktoré nie je možné uložiť do vyrovnávacej pamäte.

Existujú dva typy aktualizácií – level a nano. Pre viac informácií o typoch aktualizácií si prečítajte tento článok databázy znalostí.

Znížiť zaťaženie siete pri distribúcii aktualizácií na klientske počítače je možné dvomi spôsobmi – prostredníctvom Apache HTTP Proxy alebo nástroja Mirror Tool.

details_hoverPoznámka:

Ak chcete nastaviť Mirror Tool chaining, prečítajte si tento článok databázy znalostí (konfigurácia nástroja Mirror Tool na sťahovanie aktualizácií z iného nástroja Mirror Tool).

 

Typy komunikácie produktov spoločnosti ESET

Typ komunikácie

Frekvencia komunikácie

Vplyv na sieťovú komunikáciu

Komunikácia prostredníctvom proxy

S využitím proxy cache1

Mirror2

Funkčnosť v offline prostredí

Nasadenie agenta (Push/Live inštalátory z repozitára)

Jedenkrát

Približne
50 MB na klienta

Áno

Áno3

Nie

Áno (GPO/SCCM, upravené live inštalátory)4

Inštalácia bezpečnostného produktu (z repozitára)

Jedenkrát

Približne
100 MB na klienta

Áno

Áno3

Nie

Áno (GPO/SCCM, inštalácia z URL)4

Aktualizácia detekčného jadra/modulov programu

Šesť a viackrát denne

23,9 MB za mesiac5

Áno

Áno

Áno

Áno (offline Mirror Tool a vlastný HTTP Server)6

Overenie verzie stiahnutím súboru update.ver

~8-krát denne

2,6 MB za mesiac7

Áno

Nie

-

-

Aktivácia/kontrola licencie

4-krát denne

Zanedbateľný

Áno

Nie

Nie

Áno (offline licenčné súbory získané cez ESET Business Account)8

LiveGrid overovanie reputácie cez cloud

Priebežne

11 MB za mesiac

Áno

Nie

Nie

Nie

1.O vplyve a výhodách používania vyrovnávacej pamäte (proxy cache) si prečítajte v kapitole Kedy sa oplatí používať Apache HTTP Proxy?

2.O výhodách používania nástroja Mirror Tool sa dočítate v kapitole Kedy sa oplatí používať Mirror Tool?

3.Pri inštalácii/aktualizácii odporúčame najskôr nasadiť jedného agenta/produkt určený pre koncové zariadenia, aby sa inštalátor uložil do vyrovnávacej pamäte.

4.Nasadenie ESET Management Agenta vo veľkých sieťach je popísané v kapitole Nasadenie agenta pomocou GPO alebo SCCM.

5.Počiatočná aktualizácia detekčného jadra môže byť aj väčšia v závislosti od toho, aký starý je inštalačný balík (keďže sa budú musieť stiahnuť všetky novšie moduly programu, resp. aktualizácie detekčného jadra). Odporúčame bezpečnostný produkt najskôr nainštalovať na jedného klienta a nechať prebehnúť aktualizáciu, aby sa súbory aktualizácie detekčného jadra a modulov programu uložili do vyrovnávacej pamäte.

6.Bez pripojenia na internet nástroj Mirror Tool nedokáže stiahnuť aktualizácie detekčného jadra. Môžete použiť Apache Tomcat ako HTTP server pre sťahovanie aktualizácií do adresára dostupného pre Mirror Tool.

7.Pri každej kontrole verzie detekčného jadra a dostupnosti aktualizácií sa sťahuje a spracováva súbor update.ver. Podľa predvolených nastavení plánovač v produkte ESET určenom pre koncové zariadenia kontroluje dostupnosť aktualizácií každú hodinu. Predpokladáme pritom, že bežný firemný počítač je zapnutý 8 hodín denne. Veľkosť súboru update.ver je približne 11 kB.

8.Stiahnite si offline licenčné súbory ako vlastník licencie alebo ako bezpečnostný správca.

 

details_hoverPoznámka:

Prostredníctvom Apache HTTP Proxy nie je možné do vyrovnávacej pamäte ukladať aktualizácie pre produkty ESET vo verziách 4 a 5. Distribuovať aktualizácie pre takéto produkty je možné použitím nástroja Mirror Tool, prípadne môžete na jednom počítači s danou verziou produktu ESET určeného pre koncové zariadenia vytvoriť mirror server.