ESET Remote Deployment Tool

ESET Remote Deployment Tool je nástroj, ktorý vám umožňuje vzdialene nasadiť ESET Management Agenta prostredníctvom all-in-one inštalačného balíka vytvoreného cez ESMC. Tento nástroj sa spúšťa pod účtom s oprávneniami správcu, čo by malo pomôcť vyriešiť chyby zabezpečenia vyskytujúce sa na ESMC Serveroch bežiacich ako sieťová služba (Network Service), prípadne na virtuálnych zariadeniach ESMC Server bežiacich na operačnom systéme CentOS.

details_hoverPoznámka:

ESET Remote Deployment Tool je samostatný nástroj určený na nasadenie ESET Management Agentov na klientske počítače s operačným systémom Windows.

Pre nasadenie ESET Management Agenta pomocou tejto metódy postupujte podľa krokov nižšie:

1.Z webovej stránky spoločnosti ESET stiahnite nástroj ESET Remote Deployment Tool.

2.Uistite sa, že boli splnené všetky požiadavky.

3.Spustite nástroj ESET Remote Deployment Tool na klientskom počítači.

4.Vyberte si jednu z nasledujúcich možností nasadenia ESET Management Agentov:

Active Directorypri zvolení tejto možnosti bude potrebné zadať prihlasovacie údaje k Active Directory. Táto možnosť vám umožňuje exportovať štruktúru Active Directory a následne ju importovať do ESMC alebo ECA pre jednoduchý výber cieľových počítačov, na ktorých má prebehnúť nasadenie agentov.

Scan Network – prostredníctvom tejto možnosti môžete nájsť počítače v sieti zadaním konkrétneho rozsahu IP adries.

Import list – táto možnosť vám umožňuje importovať súbor so zoznamom názvov hostiteľov alebo IP adries.

Add computers manually – v rámci tejto možnosti je potrebné pridať zoznam názvov hostiteľov alebo IP adries manuálne.

 

details_hoverPoznámka:

Nasadenie môže zlyhať z niekoľkých dôvodov. V prípade akýchkoľvek problémov s nasadením si prečítajte kapitolu Riešenie problémov alebo Ukážkové scenáre nasadenia ESET Management Agenta.