Aktualizácia databázového servera

Aktualizáciu existujúcej Microsoft SQL Server inštancie na novšiu verziu pre použitie s ESMC Serverom vykonáte podľa nižšie uvedených inštrukcií:

1.Zastavte všetky spustené ESMC Server alebo ERA Proxy služby pripájajúce sa na databázový server, ktorý budete aktualizovať. Takisto zastavte všetky ostatné aplikácie, ktoré sa môžu pripájať na vašu Microsoft SQL Server inštanciu.

2.Bezpečne zálohujte všetky relevantné databázy predtým, ako budete pokračovať.

3.Zálohujte databázový server podľa inštrukcií dodávateľa databázy.

4.Spustite službu ESMC Server a skontrolujte sledovacie protokoly pre overenie, či databázové pripojenie funguje správne.
 

Pre viac informácií navštívte nasledujúce stránky podľa jednotlivých databáz:

Aktualizácia SQL Servera: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb677622.aspx (pre inštrukcie týkajúce sa aktualizácie na konkrétnu verziu SQL Servera kliknite na Other Versions)

Aktualizácia MySQL Servera (na verziu 5.6): http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/upgrading.html