Apache HTTP Proxy

Apache HTTP Proxy je služba, ktorá môže byť použitá na distribúciu aktualizácií na klientske počítače. Apache HTTP Proxy má podobnú úlohu ako funkcia mirror servera v ERA 5 a starších verziách.

Funkcie Apache HTTP Proxy

Funkcia

Proxy riešenie poskytujúce danú funkciu

Ukladanie stiahnutých dát a aktualizácií do vyrovnávacej pamäte

Apache HTTP Proxy alebo iné proxy riešenie

Ukladanie výsledkov z ESET Dynamic Threat Defense do vyrovnávacej pamäte

Iba nakonfigurované Apache HTTP Proxy

Komunikácia medzi ESET Management Agentmi a ESMC Serverom

Apache HTTP Proxy alebo iné proxy riešenie

Funkcia ukladania do vyrovnávacej pamäte

Apache HTTP Proxy sťahuje a ukladá do vyrovnávacej pamäte:

aktualizácie detekčného jadra,

úlohy aktivácie produktu – komunikácia s aktivačnými servermi a ukladanie licenčných údajov,

dáta v ESMC repozitári,

aktualizácie komponentov produktu.

Dáta uložené vo vyrovnávacej pamäti sú distribuované na koncové zariadenia vo vašej sieti. Ukladanie do vyrovnávacej pamäte môže výrazne znížiť prenosové zaťaženie internetu v sieti.

Na rozdiel od nástroja Mirror Tool, ktorý z aktualizačných serverov spoločnosti ESET sťahuje všetky dostupné dáta, Apache HTTP Proxy sťahuje s cieľom znížiť zaťaženie siete len dáta vyžiadané komponentmi ESMC alebo produktmi ESET pre koncové zariadenia. Pokiaľ klient vyžaduje aktualizáciu, Apache HTTP Proxy ju stiahne z aktualizačných serverov spoločnosti ESET, uloží ju do adresára vyrovnávacej pamäte a distribuuje na daného klienta. Ak tú istú aktualizáciu požaduje ďalší klient, Apache HTTP Proxy ju poskytne priamo z vyrovnávacej pamäte, aby sa nemusela opätovne sťahovať z aktualizačných serverov spoločnosti ESET.

Ukladanie do vyrovnávacej pamäte v rámci bezpečnostných produktov ESET pre koncové zariadenia

Nastavenia súvisiace s ukladaním do vyrovnávacej pamäte sú odlišné pre ESET Management Agenta a bezpečnostné produkty ESET pre koncové zariadenia. ESET Management Agent dokáže spravovať nastavenia bezpečnostných produktov ESET na klientskych zariadeniach. Proxy pre ESET Endpoint Security môžete nastaviť nasledujúcimi spôsobmi:

lokálne z používateľského rozhrania,

V ESMC Web Console použitím politiky (odporúčaný spôsob správy nastavení klientskych zariadení).

Ukladanie výsledkov z ESET Dynamic Threat Defense

Apache HTTP Proxy dokáže ukladať do vyrovnávacej pamäte aj výsledky z ESET Dynamic Threat Defense. Toto ukladanie si vyžaduje špecifickú konfiguráciu, ktorá je súčasťou Apache HTTP Proxy distribuovaného spoločnosťou ESET. Ukladanie výsledkov z ESET Dynamic Threat Defense do vyrovnávacej pamäte odporúčame používať vždy, keď je to možné. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentácii danej služby.

Používanie Apache ako HTTP Proxy na komunikáciu medzi agentom a serverom

Pri správnom nastavení môže byť Apache HTTP Proxy použité na zozbieravanie a preposielanie dát z komponentov ESMC vo vzdialenej lokalite – podobne ako v prípade funkcie komponentu ERA 6.x Proxy. Jedno proxy riešenie môže byť použité na ukladanie aktualizácií do vyrovnávacej pamäte (odporúča sa Apache HTTP Proxy) a druhé proxy riešenie na komunikáciu medzi agentom a serverom. Je možné použiť Apache HTTP Proxy aj na oba tieto účely, tento postup však neodporúčame v sieťových prostrediach s viac ako tisíc klientskymi zariadeniami na jedno proxy zariadenie.

Komponent ERA 6.x Proxy nie je kompatibilný s ESET Management Agentmi. Viac o funkcii proxy sa dozviete na nasledujúcom odkaze.

Ako nastaviť HTTP Proxy

Nato, aby ste mohli používať proxy, musíte nastaviť názov hostiteľa pre HTTP Proxy v politike agenta (Pokročilé nastavenia > HTTP Proxy). Na ukladanie dát do vyrovnávacej pamäte a preposielanie komunikácie môžete použiť rôzne proxy – pozrite si nastavenia politiky nižšie:

Globálne proxy – na ukladanie stiahnutých dát do vyrovnávacej pamäte a preposielanie komunikácie agenta bude použité jedno proxy riešenie.

Rôzne proxy pre každú službu – na ukladanie stiahnutých dát do vyrovnávacej pamäte a preposielanie komunikácie budú použité samostatné proxy riešenia.

Apache HTTP Proxy v sieťovej infraštruktúre

Nasledujúci diagram znázorňuje použitie proxy servera (Apache HTTP Proxy) na prenos informácií z ESET cloudu na jednotlivé komponenty ESMC a produkty ESET pre koncové zariadenia.

scheme_http_proxy_noRemoteLocation

details_hoverPoznámka:

Aké sú rozdiely medzi rôznymi proxy?

scheme_http_proxy

validation-status-icon-warning Dôležité:

Použitím proxy chain (reťazenia proxy) môžete do vzdialenej lokality pridať ďalšiu službu proxy. Majte na pamäti, že ESMC nepodporuje proxy chaining v prípade, že proxy vyžadujú autentifikáciu. Môžete použiť vlastné transparentné webové proxy riešenie – avšak v tomto prípade bude pravdepodobne potrebné upraviť jeho konfiguráciu nad rámec toho, čo spomíname v tejto kapitole.

scheme_http_proxy_chaining

details_hoverPoznámka:

Na offline aktualizáciu detekčného jadra použite namiesto Apache HTTP Proxy nástroj Mirror Tool. Tento nástroj je dostupný pre obe platformy (Windows a Linux).