Procedury uaktualniania, migracji i ponownej instalacji

Istnieją różne sposoby uaktualniania, migrowania i ponownego instalowania serwera ESET Security Management Center oraz innych komponentów programu ESMC.

1. Uaktualnianie z programu ERA 5. generacji

Informacje o uaktualnianiu/migrowaniu ze starszej generacji programu ERA 5 do programu ESMC7 za pomocą Asystenta migracji.

Aby się dowiedzieć, jak wdrożyć agenta ESET Management przy użyciu programu ERA w wersji 5.x, należy przeczytać ten artykuł w bazie wiedzy.

2. Uaktualnianie z programu ERA 6.x do programu ESMC 7 w najnowszej wersji

Od wersji ESMC 7 Service Release można zaktualizować ERA 6.x do najnowszej wersji:

Przy użyciu zadania Uaktualnianie komponentu — zalecane

Ręcznie — dla zaawansowanych użytkowników

Jeżeli w infrastrukturze jest używany komponent proxy ERA, przeczytaj dokumentację dotyczącą migracji serwera proxy przed uaktualnieniem.

details_hoverUWAGA

Aby poznać wersję poszczególnych uruchomionych komponentów programu ESMC, należy sprawdzić wersję serwera ESET Security Management Center. W konsoli internetowej ESMC należy przejść na stronę Informacje, a następnie zapoznać się z tym artykułem bazy wiedzy zawierającym listę wszystkich wersji komponentów ESMC dla każdego serwera ESMC.

3. Aktualizacja z ESMC 7.0.66.1 na ESMC 7.0.72.0 Service Release

Wersja ESMC 7 Service Release została wydana 15 listopada 2018 r. Jeżeli oprogramowanie ESMC zostało zainstalowane przed tą datą, zalecamy aktualizację infrastruktury do najnowszej wersji.

Zalecaną metodą uaktualnienia dla użytkowników wersji ERA 6.x jest zadanie Uaktualnianie komponentu.

Użytkownikom wersji ESMC 7.0.66.1 jest wyświetlane powiadomienie Zaktualizuj ESMC w celu aktualizacji komponentu serwera. Po aktualizacji serwera zaktualizuj agentów, używając zadania uaktualnianie komponentu.

Po wydaniu instalatorów wersji Service Release instalatory wersji ESMC 7.0.66.1 są niedostępne.

4. Migrowanie lub ponowna instalacja programu ESMC 7 między serwerami

Informacje o migrowaniu na inny serwer lub ponownym instalowaniu serwera ESMC.

details_hoverUWAGA

Jeśli jest planowana migracja z serwera ESMC na nowy serwer, należy wyeksportować wszystkie urzędy certyfikacji i certyfikaty serwera ESMC lub utworzyć ich kopie zapasowe. W przeciwnym razie żaden z komponentów programu ESMC nie będzie mógł się komunikować z nowym serwerem ESMC.

5. Inne procedury

Informacje o zmianie adresu IP lub nazwy hosta na serwerze ESMC.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Po przeprowadzeniu uaktualnienia z wcześniejszej wersji programu ERA (6.4 lub starszej) do wersji 7.0 pojawią się istotne zmiany w zakresie obsługi użytkowników i zadań. Zobacz listę nowych funkcji.

Model zabezpieczeń serwera ESMC 7.0 różni się od wcześniejszych, dlatego konieczny jest przegląd ustawień użytkowników, grup i zadań.

Udoskonalono projekt konsoli internetowej i zmieniono nazwę produktu.

Komponent serwera proxy ERA został wycofany.

Więcej informacji zawiera temat Kroki po migracji w Podręczniku administracji.