Używane porty

Serwer ESMC można zainstalować na tym samym komputerze, na którym działa baza danych, konsola internetowa ESMC i serwer proxy Apache HTTP. Na poniższym diagramie przedstawiono osobną instalację i używane porty:

ports_scheme

W poniższych tabelach przedstawiono wszelkie możliwe porty komunikacji sieciowej używane wtedy, gdy ESET Security Management Center oraz komponenty tego oprogramowania są zainstalowane w infrastrukturze. Inne rodzaje komunikacji są obsługiwane przez procesy zachodzące w macierzystym systemie operacyjnym (na przykład NetBIOS przez TCP/IP).

hmtoggle_plus0Klient (agent ESET Management) lub komputer z serwerem proxy Apache HTTP
hmtoggle_plus0Komputer z konsolą internetową ESMC (jeżeli nie jest komputerem, na którym działa serwer ESMC)
hmtoggle_plus0Komputer serwera ESMC
hmtoggle_plus0Komputer modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi ESMC
hmtoggle_plus0Urządzenie zarządzane przez MDM

* Usługa GCM (Google Cloud Messaging) została wycofana i zostanie usunięta 29 maja 2019 r. Zastąpi ją FCM (Firebase Cloud Messaging). Do tego czasu MDM v7 zastąpi usługę GCM usługą FCM. Wtedy trzeba będzie tylko zezwolić na komunikację usłudze FCM.

Wstępnie zdefiniowane porty 2222 i 2223 można zmienić w razie potrzeby.

details_hoverUWAGA

Aby oprogramowanie ESET Security Management Center działało poprawnie, żaden z wyżej wymienionych portów nie może być używany przez inne aplikacje.

Należy pamiętać o skonfigurowaniu zapór w sieci tak, by umożliwić komunikację pomiędzy wymienionymi wyżej portami.