Instalacja i konfiguracja sterownika ODBC

Instalacja

Aby zainstalować sterownik MySQL ODBC (Open Database Connectivity), w wierszu terminala uruchom to polecenie:

Dystrybucja Debian i Ubuntu

sudo apt-get install libmyodbc libodbc1

icon_details_hoverUWAGA

Od wersji Ubuntu 16.04.1 LTS i Debian 9 pakiet libmyodbc nie stanowi już części oficjalnego repozytorium systemu Ubuntu. Zalecamy pobranie oddzielnego pakietu z oficjalnej witryny i zainstalowanie go. Pakiet ten nie będzie jednak aktualizowany metodą apt-get upgrade systemu Ubuntu i będzie wymagać uaktualniania ręcznego.

Dystrybucja CentOS, Red Hat i Fedora

sudo yum install mysql-connector-odbc

Dystrybucja OpenSUSE

sudo zypper install myodbc-unixbox


Konfiguracja

Uruchom poniższe polecenie, aby otworzyć plik odbcinst.ini w edytorze tekstowym:

sudo nano /etc/odbcinst.ini

Skopiuj następującą konfigurację do pliku odbcinst.ini (upewnij się, że ścieżki Driver i Setup są prawidłowe), a następnie zapisz i zamknij plik:

[MySQL]
Description = ODBC for MySQL
Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so
Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so
FileUsage = 1

W przypadku używania 32-bitowej wersji dystrybucji Ubuntu, należy zmienić ścieżkę kluczy Driver (Sterownik) i Setup (Konfiguracja) na:
/usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/

W niektórych dystrybucjach sterownik może się znajdować w innej lokalizacji. Plik można znaleźć przy użyciu następującego polecenia:

sudo find /usr -iname "*libmyodbc*"

Program ESMC wymaga sterownika MySQL obsługującego wielowątkowość. Obsługa ta jest domyślnie włączona w przypadku nowszych wersji pakietu unixODBC (2.3.0 i nowszych). Starsze wersje wymagają użycia jawnej konfiguracji wątków. W przypadku starszej wersji (wersję wskaże polecenie odbcinst --version) należy dodać następujący parametr do pliku odbcinst.ini:

Threading = 0

Zaktualizuj pliki konfiguracyjne kontrolujące dostęp ODBC do serwerów bazy danych na bieżącym hoście, wykonując to polecenie:

sudo odbcinst -i -d -f /etc/odbcinst.ini

icon_details_hoverUWAGA

Zalecamy używanie najnowszej dostępnej wersji sterownika ODBC.