Narzędzie Mirror tool

Narzędzie Mirror tool jest potrzebne w przypadku aktualizacji silnika detekcji. Jeśli komputery klienckie nie mają połączenia z Internetem, a trzeba na nich zainstalować aktualizacje silnika detekcji, przy użyciu narzędzia Mirror tool można pobrać pliki aktualizacji z serwerów aktualizacji firmy ESET, aby przechowywać je lokalnie.

details_hoverUWAGA

Narzędzie Mirror Tool pobiera tylko aktualizacje silnika detekcji i innych modułów programu. Nie pobiera aktualizacji komponentów programu ani danych systemu LiveGrid. Tworzy też pełne repozytorium offline. Można też zaktualizować poszczególne produkty.

Wymagania wstępne

validation-status-icon-warning WAŻNE

Narzędzie Mirror Tool nie obsługuje systemu Windows XP ani Windows Server 2003.

Należy udostępnić folder docelowy przy użyciu usługi Samba/Windows lub HTTP/FTP — zależnie od tego, jak mają zostać udostępnione aktualizacje.

Potrzebny jest prawidłowy plik licencji offline zawierający nazwę i hasło użytkownika. Podczas generowania pliku licencji należy pamiętać o zaznaczeniu pola wyboru Uwzględniaj nazwę użytkownika i hasło. Należy również wprowadzić nazwę licencji. Plik licencji offline jest wymagany do aktywacji narzędzia Mirror tool i wygenerowania kopii dystrybucyjnej aktualizacji.

create_offline_license_file

Musi być dostępny plik narzędzia Mirror tool. Można go pobrać ze strony pobierania ESET (sekcja instalatorów autonomicznych).

W systemie Windows należy zainstalować pakiet dystrybucyjny Visual C++ dla Visual Studio 2010 oraz pakiet dystrybucyjny Visual C++ dla Visual Studio 2015 x86.

Brak kroków instalacji. Narzędzie składa się z dwóch plików:

oWindows: MirrorTool.exe i updater.dll

oLinux: MirrorTool i updater.so

 

Sposób użycia

Polecenie MirrorTool --help umożliwia wyświetlenie wszystkich dostępnych poleceń pomocy narzędzia Mirror tool:

mirror_tool_help

Parametr

Opis

--updateServer

W przypadku jego użycia należy też określić adres URL serwera aktualizacji.

--offlineLicenseFilename

Należy określić ścieżkę do pliku licencji offline (zgodnie z powyższymi informacjami).

--languageFilterForRepository

Można też podać kody języków — na przykład w przypadku języka francuskiego wpisz fr_FR. Pozostałe kody języków znajdują się w poniższej tabeli. Aby wybrać więcej języków, oddziel je spacją. Na przykład: en_US zh_TW de_DE

--productFilterForRepository

Można określić ciąg, który będzie stanowić filtr pobierania narzędzia Mirror Tool. Narzędzie Mirror Tool będzie pobierać tylko te pliki, w których nazwie występuje ten ciąg. Aby wybrać więcej produktów, należy dodać więcej argumentów, na przykład: --productFilterForRepository Antivirus Security

Narzędzie Mirror Tool pobierze wszystkie wybrane języki dla każdego wybranego produktu.

--downloadLegacyForRepository

Nie wymaga argumentu. Ten parametr pozwala dołączyć starsze pakiety do pliku do pobrania. Jeśli go nie użyjesz, starsze pakiety nie zostaną pobrane. Aby sprawdzić, które produkty są starsze, wybierz kolejno Zadanie klienta > menu Instalacja oprogramowania, Ustawienia > Pakiet do zainstalowania > Wybierz pakiet > Starsza wersja.

Wszystkie filtry uwzględniają wielkość znaków.

 

Kod języka

Język

Kod języka

Język

en_US

Angielski

it_IT

Włoski

hu_HU

Węgierski

kk_KZ

Kazachski

ar_EG

Arabski

ko_KR

Koreański

bg_BG

Bułgarski

lt_LT

Litewski

zh_CN

Chiński uproszczony

nl_NL

Holenderski

zh_TW

Chiński tradycyjny

nb_NO

Norweski

cs_CZ

Czeski

pl_PL

Polski

da_DK

Duński

pt_BR

Portugalski

de_DE

Niemiecki

ro_RO

Rumuński

el_GR

Grecki

ru_RU

Rosyjski

es_CL

Hiszpański (Chile)

sk_SK

Słowacki

es_ES

Hiszpański

sl_SI

Słoweński

et_EE

Estoński

sr_RS

Serbski

fi_FI

Fiński

sv_SE

Szwedzki

fr_FR

Francuski

th_TH

Tajlandzki

fr_CA

Francuski (Kanada)

tr_TR

Turecki

hr_HR

Chorwacki

uk_UA

Ukraiński

 

 

vi_VN

Wietnamski

 

Aby utworzyć kopię dystrybucyjną, należy uruchomić narzędzie MirrorTool, podając co najmniej trzy wymagane parametry. Oto przykłady:

Windows:

MirrorTool.exe --mirrorType regular ^

--intermediateUpdateDirectory c:\temp\mirrorTemp ^

--offlineLicenseFilename c:\temp\offline.lf ^

--outputDirectory c:\temp\mirror

 

System Linux:

sudo ./MirrorTool --mirrorType regular \

--intermediateUpdateDirectory /tmp/mirrorTool/mirrorTemp \

--offlineLicenseFilename /tmp/mirrorTool/offline.lf \

--outputDirectory /tmp/mirrorTool/mirror

 

Poniżej znajdują się przykłady bardziej zaawansowanej konfiguracji dla repozytorium offline z wybranymi produktami i językami oraz z włączonym pobieraniem starszych plików:

Windows:

MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^

--intermediateRepositoryDirectory c:\temp\repoTemp ^

--outputRepositoryDirectory c:\temp\repository ^

--languageFilterForRepository sk_SK fr_FR de_DE ^

--productFilterForRepository Antivirus Security ^

--downloadLegacyForRepository 

 

System Linux:

sudo ./MirrorTool --repositoryServer AUTOSELECT \

--intermediateRepositoryDirectory /tmp/repoTemp \

--outputRepositoryDirectory /var/lib/tomcat8/webapps/mirrorRepo \

--languageFilterForRepository sk_SK fr_FR de_DE \

--productFilterForRepository Antivirus Security \

--downloadLegacyForRepository 

 

Narzędzie Mirror tool i ustawienia aktualizacji

Aby zautomatyzować pobieranie aktualizacji modułów, można utworzyć harmonogram uruchamiania narzędzia Mirror Tool. Aby to zrobić, otwórz konsolę internetową i wybierz kolejno opcje Zadania klienta > System operacyjny > Uruchom polecenie. Wybierz opcję Wiersz polecenia do uruchomienia (w tym ścieżkę do narzędzia MirrorTool.exe) i odpowiedni element wyzwalający (na przykład CRON co godzinę 0 0 * * * ? *). Można też użyć harmonogramu zadań systemu Windows lub narzędzia Cron w systemie Linux.

Aby skonfigurować aktualizacje na komputerach klienckich, utwórz nową politykę i skonfiguruj serwer aktualizacji, aby wskazywał adres kopii dystrybucyjnej lub folder udostępniony.

 

details_hoverUWAGA

Zapoznaj się z tym artykułem z bazy wiedzy, aby skonfigurować tworzenie łańcucha przy użyciu narzędzia Mirror Tool (konieczne jest skonfigurowanie narzędzia Mirror Tool w taki sposób, aby pobierało aktualizacje z innego narzędzia Mirror Tool).