Szczegółowa instrukcja instalacji serwera ESMC w systemie Linux

W tej procedurze instalacji przedstawimy szczegółową symulację instalacji serwera ESMC i konsoli internetowej ESMC. Przeprowadzimy symulację instalacji z użyciem bazy danych MySQL.

 

Przed instalacją

1.Sprawdź, czy serwer bazy danych istnieje w sieci i jest możliwy dostęp do niego na serwerze lokalnym/zdalnym. Jeśli serwer bazy danych nie jest zainstalowany, zainstaluj i skonfiguruj nowy.

2.Pobierz autonomiczne komponenty programu ESMC dla systemu Linux (Agent, Serwer, Konsola internetowa). Odpowiednie pliki instalacyjne znajdują się w kategorii instalatorów autonomicznych ESMC dostępnej w witrynie firmy ESET.

 

Procedura instalacji

details_hoverUWAGA

Do ukończenia instalacji wymagana jest możliwość użycia polecenia sudo lub instalacji z uprawnieniami użytkownika root.

details_hoverUWAGA

Instrukcje dotyczące instalacji serwera ESMC w systemie SUSE Linux Enterprise Server (SLES) można znaleźć w artykule bazy wiedzy.

1.Zainstaluj wymagane pakiety serwera ESMC.

2.Przejdź do folderu, do którego pobrano instalator serwera ESMC i skonfiguruj pakiet instalacyjny jako wykonywalny:

chmod +x server-linux-x86_64.sh

3.Skonfiguruj połączenie z serwerem MySQL zgodnie z tematem dotyczącym konfiguracji programu MySQL.

4.hmtoggle_plus0Weryfikacja konfiguracji sterownika MySQL ODBC

5.Dostosuj parametry instalacji i uruchom instalację serwera ESMC. Więcej informacji można znaleźć w części Instalacja serwera — system Linux.

6.Zainstaluj pakiety Java i Tomcat wymagane przez konsolę internetową ESMC. hmtoggle_plus0Wymagania wstępne dotyczące konsoli internetowej ESMC

7.Wdróż i przetestuj konsolę internetową ESMC zgodnie z tematem dotyczącym instalacji konsoli internetowej ESMC. W przypadku problemów z połączeniem HTTPS z konsolą internetową ESMC zapoznaj się z artykułem dotyczącym konfiguracji połączenia HTTPS/SSL.

8.Zainstaluj agenta ESET Management na komputerze serwera.