Szczegółowa instrukcja instalacji serwera ESMC w systemie Linux

W tej procedurze instalacji przedstawimy szczegółową symulację instalacji serwera ESMC i konsoli internetowej ESMC. Przeprowadzimy symulację instalacji z użyciem bazy danych MySQL.

 

Przed instalacją

1.Sprawdź, czy serwer bazy danych istnieje w sieci i jest możliwy dostęp do niego na serwerze lokalnym/zdalnym. Jeśli serwer bazy danych nie jest zainstalowany, zainstaluj i skonfiguruj nowy.

2.Pobierz autonomiczne komponenty programu ESMC dla systemu Linux (Agent, Serwer, Konsola internetowa). Odpowiednie pliki instalacyjne znajdują się w kategorii instalatorów autonomicznych ESMC dostępnej w witrynie firmy ESET.

 

Procedura instalacji

icon_details_hoverUWAGA

Do ukończenia instalacji wymagana jest możliwość użycia polecenia sudo lub instalacji z uprawnieniami użytkownika root.

icon_details_hoverUWAGA

Instrukcje dotyczące instalacji serwera ESMC w systemie SUSE Linux Enterprise Server (SLES) można znaleźć w artykule bazy wiedzy.

1.Zainstaluj wymagane pakiety serwera ESMC.

2.Przejdź do folderu, do którego pobrano instalator serwera ESMC i skonfiguruj pakiet instalacyjny jako wykonywalny:

chmod +x server-linux-x86_64.sh

3.Skonfiguruj połączenie z serwerem MySQL zgodnie z tematem dotyczącym konfiguracji programu MySQL.

4.Sprawdź hmtoggle_plus0konfigurację sterownika MySQL ODBC.

Uruchom poniższe polecenie, aby otworzyć plik odbcinst.ini w edytorze tekstowym:

sudo nano /etc/odbcinst.ini

Skopiuj następującą konfigurację do pliku odbcinst.ini (upewnij się, że ścieżki Driver i Setup są prawidłowe), a następnie zapisz i zamknij plik:

[MySQL]
Description = ODBC for MySQL
Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so
Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so
FileUsage = 1

W przypadku używania 32-bitowej wersji dystrybucji Ubuntu, należy zmienić ścieżkę kluczy Driver (Sterownik) i Setup (Konfiguracja) na:
/usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/

W niektórych dystrybucjach sterownik może się znajdować w innej lokalizacji. Plik można znaleźć przy użyciu następującego polecenia:

sudo find /usr -iname "*libmyodbc*"

Program ESMC wymaga sterownika MySQL obsługującego wielowątkowość. Obsługa ta jest domyślnie włączona w przypadku nowszych wersji pakietu unixODBC (2.3.0 i nowszych). Starsze wersje wymagają użycia jawnej konfiguracji wątków. W przypadku starszej wersji (wersję wskaże polecenie odbcinst --version) należy dodać następujący parametr do pliku odbcinst.ini:

Threading = 0

Zaktualizuj pliki konfiguracyjne kontrolujące dostęp ODBC do serwerów bazy danych na bieżącym hoście, wykonując to polecenie:

sudo odbcinst -i -d -f /etc/odbcinst.ini

icon_details_hoverUWAGA

Zalecamy używanie najnowszej dostępnej wersji sterownika ODBC.

5.Dostosuj parametry instalacji i uruchom instalację serwera ESMC. Więcej informacji można znaleźć w części Instalacja serwera — system Linux.

6.Zainstaluj pakiety Java i Tomcat wymagane przez konsolę internetową ESMC. hmtoggle_plus0Wymagania wstępne dotyczące konsoli internetowej ERA

Aby można było zainstalować komponent konsoli internetowej ESMC w systemie Linux, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań wstępnych:

Środowisko Java — zawsze należy używać najnowszej oficjalnie opublikowanej wersji środowiska Java; do obsługi konsoli internetowej ESMC wymagane jest środowisko Java co najmniej w wersji 8 (lub openjdk), jednak zdecydowanie zalecamy korzystanie z najnowszej wersji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszym artykule w bazie wiedzy dotyczącym instalacji środowiska Java.

Apache Tomcat (obsługiwana wersja).

Plik konsoli internetowej (era.war) musi być zapisany na lokalnym dysku twardym.

Aby zainstalować pakiety Java i/lub Apache Tomcat, należy użyć poniższych poleceń terminala (odpowiednich dla danej dystrybucji systemu Linux):

Dystrybucja Debian i Ubuntu

sudo apt-get install openjdk-8-jdk tomcat7

Dystrybucja CentOS, Red Hat i Fedora

sudo yum install java-1.8.0-openjdk tomcat

Dystrybucje OpenSUSE

sudo zypper install java-1_8_0-openjdk tomcat

7.Wdróż i przetestuj konsolę internetową ESMC zgodnie z tematem dotyczącym instalacji konsoli internetowej ESMC. W przypadku problemów z połączeniem HTTPS z konsolą internetową ESMC zapoznaj się z artykułem dotyczącym konfiguracji połączenia HTTPS/SSL.

8.Zainstaluj agenta ESET Management na komputerze serwera.