Procedura instalacji

validation-status-icon-warning WAŻNE

Instrukcje dotyczące uaktualniania istniejącej instalacji programu ESMC zawiera sekcja Procedury uaktualniania.

Instalatory programu ESET Security Management Center są dostępne w sekcji pobierania programu ESET Security Management Center na stronie internetowej firmy ESET. Dostępne są w różnych formatach dostosowanych do różnych metod instalacji. Domyślnie wybrana jest karta instalacji kompleksowej. Aby pobrać urządzenie wirtualne lub instalator autonomiczny, kliknij odpowiednią kartę. Do pobrania dostępne są następujące pliki:

Pakiet instalatora kompleksowego ESMC dla systemu Windows w postaci archiwum zip.

Obraz ISO zawierający wszystkie instalatory programu ESET Security Management Center (oprócz urządzeń wirtualnych ESMC).

Urządzenia wirtualne (pliki OVA). Wdrożenie urządzenia wirtualnego ESMC jest zalecane w przypadku użytkowników, którzy chcą, aby program ESET Security Management Center działał w środowisku zwirtualizowanym, albo preferują prostą instalację. Szczegółowe instrukcje zawiera Instrukcja wdrażania urządzenia wirtualnego ESMC.

Pojedyncze instalatory komponentów — dla platformy Windows i Linux.

Dodatkowe metody instalacji:

Instalowanie na platformie Microsoft Azure

Szczegółowa instrukcja instalacji w systemie Linux

validation-status-icon-warning WAŻNE

Po zakończeniu instalacji nie należy zmieniać nazwy komputera serwera ESMC. Więcej informacji zawiera sekcja Zmienianie adresu IP lub nazwy hosta serwera ESMC.


Omówienie metod instalacji

icon_details_hoverUWAGA

Patrz też Tworzenie infrastruktury i dostosowywanie jej rozmiarów.

Poniższa tabela pozwala zdecydować, którą instalację programu ESET Security Management Center odpowiednią dla używanego środowiska:

Na przykład: W przypadku korzystania z programu ESMC w chmurze nie należy używać wolnego połączenia z Internetem.
Na przykład: instalator kompleksowy należy wybrać, gdy klientem jest mała lub średnia firma.

Metoda instalacji

 

Typ klienta

 

Migracja

 

Środowisko instalacji programu ESMC

 

Połączenie internetowe

Mała i średnia firma

Przedsiębiorstwo

Tak

Nie

Brak serwera

Dedykowany serwer

Współużytkowany serwer

Platforma wirtualizacji

Serwer w chmurze

Brak

Dobre

Złe

Instalator kompleksowy w systemie
Windows Server

X

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

X

Instalator kompleksowy w systemie
Windows Desktop

X

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

Urządzenie wirtualne

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

Maszyna wirtualna na platformie Microsoft Azure

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

Komponent — Linux

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

X

Komponent — Windows

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

X