Aktualizace ERA na Windows Failover Clusteru

Pokud máte ERA nainstalován na Windows Failover Clusteru, pro aktualizaci jednotlivých ESMC komponent postupujte podle kroků uvedených v této kapitole.

details_hoverPoznámka

Role jsou dostupné na Windows Server 2012 a novější. Pokud používáte Windows Server 2008 R2, použijte Služby a aplikace.

Aktualizace ERA z verze 6.3 (a starší)

1.Prostřednictvím správce clusteru zastavte roli ERA Server. Ujistěte se, že je služba ESET Remote Administrator Server vypnutá na všech uzlech clusteru.

2.Přepněte sdílený disk do režimu online na uzlu1 a aktualizujte ručně ERA Server spuštěním instalačního .msi, jako v případě instalace po komponentách. Po dokončení aktualizace se ujistěte, že služba ESET Remote Administrator Server neběží.

3.Přepněte sdílený disk do režimu online na uzlu2 a aktualizujte ERA Server (podle kroků v bodě 2).

4.Po dokončení aktualizace na všech uzlech clusteru spusťte prostřednictvím Cluster Manager roli ESMC Server.

5.Ručně aktualizujte ESET Management Agenty na všech uzlech clusteru (spuštěním .msi balíčku).

6.V ESMC Web Console zkontrolujte, že máte na všech uzlech clusteru aktuální verzi agenta i serveru.

Ruční aktualizace ERA z verze 6.1 nebo 6.2 na verzi 6.3