Řešení problémů

ESET Security Management Center je komplexní produkt, který je založen na mnoha součástech třetích stran a je dostupných pro několik platforem. To samo o sobě představuje potenciál, že se setkáte s problémem, který bude nutné vyřešit.

V této dokumentaci jsou popsány nejčastější příčiny chyb souvisejících s ESET Security Management Center a jejich řešení. Odpovědi na otázky naleznete také ve FAQ.

Nepodařilo se vám identifikovat příčinu problému?

Každá komponenta ESMC zapisuje informace o svém běhu do samostatného protokolu. V případě potřeby je možné úroveň protokolování zvýšit a získat tak podrobnější informace z běhu ESMC komponenty. Ve většině případů indicii k řešení objevíte právě v protokolech.

oÚroveň protokolování jednotlivých komponent nastavíte prostřednictvím politiky. Politiku aplikujte na komponentu podle potřeby:

ESET Management Agent policy

RD Sensor

ESMC Server

MDM Core

Při řešení potíží můžete využít ESET Bezpečnostní fórum a konzultovat svůj problém s ESET komunitou.

Při kontaktování technické podpory přiložte rovnou protokoly z ESMC serveru. Sesbírat je můžete pohodlně pomocí nástroje ESET Log Collector, případně diagnostickým nástrojem. Přiložením protokolů již při prvním kontaktování technické podpory výrazné zkrátíte řešení svého požadavku.