Používané porty

Níže jsou uvedeny porty, které při síťové komunikaci používají jednotlivé komponenty ESET Security Management Center. Ostatní komunikace je zajišťována nativními procesy operačního systému (například NetBIOS přes TCP/IP).

 

Klient (ESET Management Agent) nebo stanice s Apache HTTP Proxy:

Protokol

Port

Popis

Otevřené spojení

TCP

2222

Komunikace mezi ESET Management Agentem a ESMC Serverem

Příchozí a odchozí

UDP

1237

Wake-Up Call pro IPv4

Příchozí

UDP

1238

Wake-Up Call pro IPv6

Příchozí

TCP

3128

Poslouchá Apache HTTP Proxy

Příchozí*

* na straně Apache HTTP Proxy je nutné povolit port 3128 pro příchozí i odchozí spojení.

 

Stroj s ERA Proxy

Protokol

Port

Popis

Otevřené spojení

TCP

2222

Komunikace mezi ESET Management Agentem a ESMC Serverem

Příchozí a odchozí

Stroj s ESMC Web Console (pokud není na stejném stroji jako ESMC)

Protokol

Port

Popis

Otevřené spojení

TCP

2223

Komunikace mezi ESMC Web Console a ESMC Serverem. Používán také pro asistovanou instalaci.

Příchozí a odchozí

TCP

443/80

Tomcat broadcasting Web Console.

Příchozí a odchozí

Stroj s ESMC Server:

Protokol

Port

Popis

Otevřené spojení

TCP

2222

Komunikace mezi ESET Management Agenty a ESMC Serverem

Příchozí a odchozí

UDP

1237

Wake-Up Call pro IPv4

Příchozí

UDP

1238

Wake-Up Call pro IPv6

Příchozí

TCP

3128

Poslouchá Apache HTTP Proxy

Příchozí*

TCP

1433/3306

Připojení k externí databázi (pokud není nainstalován na stejném stroji).

Odchozí

TCP

389

LDAP synchronizace. Tento port otevřete také na vašem doménovém řadiči.

Příchozí a odchozí

* na straně Apache HTTP Proxy je nutné povolit port 3128 pro příchozí i odchozí spojení.

Stroj s ESMC MDC:

Protokol

Port

Popis

Otevřené spojení

TCP

9977

Interní komunikace mezi Mobile Device Connector a ESET Management Agentem

-

TCP

9978

Interní komunikace mezi Mobile Device Connector a ESET Management Agentem

-

TCP

9980

Registrace mobilního zařízení

Příchozí

TCP

9981

Komunikace mobilního zařízení

Příchozí

TCP

2195

Odeslání oznámení do služby Apple Push Notification.

(gateway.push.applee.com)

Odchozí

TCP

2196

Apple Feedback služba

(feedback.push.apple.com)

Odchozí

TCP

443

Připojení k licenčnímu portálu ESET. (edf.eset.com)

DEP (mdmenrollment.apple.com)

Google push oznámení (android.googleapis.com)

Odchozí

TCP

2222

Komunikace mezi ESET Management Agentem, MDC a ESMC Serverem

Odchozí

TCP

1433/3306

Připojení k externí databázi (pokud není nainstalován na stejném stroji).

Odchozí

Spravované zařízení prostřednictvím MDM

Protokol

Port

Popis

Otevřené spojení

TCP

9980

Registrace mobilního zařízení

Odchozí

TCP

9981

Komunikace mobilního zařízení

Odchozí

TCP

5223

Externí komunikace se službou Apple Push Notification (iOS)

Odchozí

TCP

443

Pro možnost přepnutí na Wi-Fi, nemůže-li  zařízení navázat spojení se servery APN na portu 5223 (iOS).

Připojení Android zařízení k GCM serveru.

Připojení k licenčnímu portálu ESET.

LiveGrid (Android) (Příchozí: https://i1.c.eset.com ;Odchozí: https://i3.c.eset.com)

Odesílání anonymních statistických informací o virových laboratoří ESET (Android) (https://ts.eset.com)

Apps categorization installed on the device. Used for AppGuard when blocking of some app categories was defined. (Android) (https://play.eset.com)

Pro odeslání žádosti na technickou podporu (Android) (https://suppreq.eset.eu)

Odchozí

Příchozí a odchozí
(LiveGrid a virová laboratoř ESET)

TCP

5228, 5229, 5230

Odesílání oznámení do Google Cloud Messaging (Android)

Odchozí

TCP

80

Aktualizace modulů (Android) (http://update.eset.com)

Používáno pouze ve verzi nainstalované mimo Google Play. Informace o aktualizacích aplikace a stažení nové verze (Android). (http://go.eset.eu)

Příchozí

ESET Management Agent – používáno pro vzdálené nasazení ESET Management Agenta na cílovou stanici s Windows OS:

Protokol

Port

Popis

Otevřené spojení

TCP

139

Použití administrativních sdílení ADMIN$

Příchozí a odchozí

TCP

445

Přímý přístup ke sdíleným prostředkům prostřednictvím TCP/IP při vzdálené instalaci (alternativa k TCP 139)

Příchozí a odchozí

UDP

137

Překlad jmen při vzdálené instalaci

Příchozí a odchozí

UDP

138

Procházení při vzdálené instalaci

Příchozí a odchozí

Předdefinované porty 2222 a 2223 můžete změnit, pokud jsou již používány jinou aplikací.

icon_details_hoverPoznámka:

Pro zabránění konfliktů se ujistěte, že uvedené porty nejsou používány jinými programy.

Ujistěte se také, že máte uvedené porty povolené na firewallech ve vaší síti.