Instalace Mobile Device Connector na Linuxu

Mobile Device Connector můžete nainstalovat na jiný server, než na kterém běží ESMC Server. Pokud tedy chcete spravovat mobilní zařízení také ve chvíli, kdy jsou mimo vaši lokální síť, stačí do internetu vypublikovat pouze server, na kterém je nainstalován MDM.

Instalaci ESMC MDC provedete na Linuxu prostřednictvím Terminálu. Ujistěte se, že máte splněny všechny požadavky. Připravit si můžete instalační skript a následně jej spustit s oprávněním sudo.

Instalace má mnoho parametrů, některé jsou povinné, jiné volitelné.
 
Při instalaci jsou vyžadovány ESMC klientské certifikáty. ESMC klientský certifikát můžete získat dvěma způsoby:

Asistovaná instalace – v průběhu instalace se certifikáty stáhnou z ESMC Serveru automaticky (potřebujete znát přístupové údaje do ESMC Web Console),

V případě offline instalace budete potřebovat exportovaný certifikát (proxy) z ESET Security Management Center Web Console. Případně můžete použít vlastní certifikát.

Při instalaci musíte použít následující parametry:

HTTPS certifikát:

--https-cert-path=
--https-cert-password=

Klientský certifikát:

Pro asistovanou instalaci stačí uvést:

--webconsole-password=

Pro offline instalaci zadejte:

--cert-path=
--cert-password= (heslo není vyžadováno pro výchozí certifikát vytvořený v průběhu instalace ESMC Serveru)

Připojení k ESMC Serveru (název serveru nebo IP adresa):

--hostname=

Pro vytvoření nové MySQL databáze je nutné zadat:

--db-type="MySQL Server"
--db-driver=
--db-admin-username=
--db-admin-password=
--db-user-password=

Pro vytvoření nové MSSQL databáze je nutné zadat:

--db-type="Microsoft SQL Server"
--db-driver=
--db-admin-username=
--db-admin-password=
--db-user-password=

Příklad instalačního skriptu
(Při kopírování celého příkazu do Terminálu použijte "\" pro přechod na nový řádek)

sudo ./mdmcore-linux-x86_64-0.0.0.0.sh \
--https-cert-path="./proxycert.pfx" \
--https-cert-password="123456789" \
--port=2222 \
--db-type="MySQL" \
--db-driver="MySQL" \
--db-admin-username="root" \
--db-admin-password=123456789 \
--db-user-password=123456789 \
--db-hostname="127.0.0.1" \
--webconsole-password=123456789 \
--hostname=username.LOCAL \
--mdm-hostname=username.LOCAL

Pro zobrazení všech dostupných parametrů použije parametr:

--help

Po dokončení instalace ověřte, zda je služba eramdmcore a běží:

systemctl enable eramdmcore

systemctl start eramdmcore

nebo

service eramdmcore enable

service eramdmcore start

Mějte na paměti, že příkazy se mohou v závislosti na použité distribuci lišit.

Instalační protokol

Při řešení problémů s instalací se podívejte do protokolu.

Po dokončení instalace ověřte, zda Mobile Device Connector běží. Otevřete si internetový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu https://nazev_serveru_vaseho_serveru:registracni_port (například https://eramdm:9980). Pokud instalace byla úspěšná, měla by se zobrazit následující zpráva:

mdm_check

Tuto adresu můžete použít také pro ověření dostupnosti MDM serveru nejen v rámci sítě, ale také z internetu. Pokud server není dosažitelný, zkontrolujte nastavení firewallu a konfiguraci vaší sítě.