Migrace MDM serveru

Tento scénář pokrývá migraci existující instance ESMC MDM se zachováním databáze produktu, který nijak neovlivní již připojení zařízení. Nový ESMC MDM server poběží na stejné IP adrese (bude mít stejný název) jako původní a před zahájením instalace provedete import databáze.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Migrovat můžete pouze stejné typy databáze (z MySQL na MySQL, resp. z MSSQL na MSSQL).

Migrovat je možné pouze stejné verze ESET Security Management Center. Informace o verzích jednotlivých komponent ESMC naleznete v Databázi znalostí. Po dokončení migrace doporučujeme ověřit, zda není dostupná novější verze ESET Security Management Center.

 

Na stávajícím/původním ESMC MDM serveru:

1.V ESMC Web Console přejděte do detailů serveru, na kterém provozujete MDM, a na záložce Konfigurace si vyžádejte aktuální konfiguraci. Vyčkejte do dalšího intervalu replikace, získanou konfiguraci si otevřete a z ní si poznamenejte a stáhněte:

Název MDM serveru.

ESMC klientský certifikát ve formátu .pfx. Exportovaný .pfx soubor bude zároveň obsahovat privátní klíč. Dále exportujte níže uvedené certifikáty a tokeny (pokud je používáte):

oHTTPS certifikát.

oCertifikát pro podepsání registračního profilu.

oAPNS certifikát (APNS certifikát i privátní klíč).

oApple Device Enrollment Program (DEP) autorizační token.

2.Zastavte službu ESMC MDM.

3.Exportujte/zálohujte databázi ESMC.

4.Volitelně stávající ESMC MDM server vypněte.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Prozatím původní ESMC MDM server neodinstalovávejte.

 

Na novém ESMC MDM serveru:

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Ujistěte se, že nový ESMC MDM server má stejné síťové nastavení – IP adresu / název uvedený v konfiguraci starého MDM serveru.

1.Nainstalujte podporovaný databázový server, který bude ESMC používat.

2.Importujte/obnovte původní databázi ESMC MDM.

3.Nainstalujte nový ESMC Server/MDM prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku (Windows), po jednotlivých komponentách (Windows, Linux) nebo použijte virtuální appliance. V průběhu instalace ESMC MDM zadejte údaje pro připojení k databázovému serveru.

4.Přihlaste se do ESMC Web Console.

5.Vytvořte novou politiku pro MDM a importujte do ní exportované certifikáty a tokeny.

6.Restartujte službu ESMC MDM, například podle kroků v Databázi znalostí.

Spravovaná mobilní zařízení by se nyní měla korektně připojit k novému ESMC MDM serveru; dojde k ověření komunikace vůči původnímu certifikátu.

Odinstalace starého ESMC Serveru/MDM:

Až si budete jisti, že se všichni klienti připojili na nový ESMC Server, můžete starý odinstalovat.