Prvotní kroky

Po úspěšné instalaci ESET Security Management Center můžete přejít ke konfiguraci. V následujících kapitolách vám ukážeme doporučené kroky, které byste měli provést po instalaci produktu.

Nejprve si v internetovém prohlížeči otevřete ESMC Web Console a přihlaste se.

Seznamte se s ESMC Web Console

Před tím, než se pustíte do prvotního nastavení, se seznamte s ESMC Web Console – rozhraním, které budete používat pro vzdálenou správu bezpečnostních produktů ESET. Po přihlášení doporučujeme přejít na záložku Stav serveru. Tento průvodce vám pomůže s prvotními kroky. Po prvním přihlášení do ESMC Web Console doporučujeme spustit klientskou úlohu pro aktualizaci operačního systému na server, kde běží ESET Security Management Center.

Vytvořte nové uživatele a potřebné sady oprávnění

V průběhu instalace se vytvoří výchozí účet Administrator. Tento účet nedoporučujeme používat na každodenní činnosti a raději si vytvořte nový uživatelský účet a přiřaďte mu potřebnou sadu oprávnění.

Přidejte klienty, servery a mobilní zařízení do ESMC

Již v průběhu instalace ESET Security Management Center můžete prohledat vaši síť a najít počítače v síti. Nalezené počítače se následně zobrazí v ESET Security Management Center na záložce Počítače. Pokud v této části žádné počítače nevidíte, spusťte úlohu synchronizace statické skupiny.

Nasaďte na klienty ESET Management Agenta

Na nalezené klienty nasaďte ESET Management Agenta. Jedná se o důležitá součást, která zajišťuje komunikaci mezi ESET Security Management Center a klienty.

Nainstalujte a aktivujte bezpečnostní produkt ESET

Pro zajištění ochrany klientů a vaší sítě nainstalujte bezpečnostní řešení ESET prostřednictvím úlohy Instalace aplikace.

Vytvořte a upravte skupiny

Doporučujeme seskupit klienty do skupin, statických nebo dynamických na základě mnoha kritérií. To vám usnadní správu klientů a pomůže vám udržet přehled o vaší síti.

Vytvořte novou politiku

Politiky představují účinný nástroj, pokud chcete na klientech vynutit specifickou konfiguraci bezpečnostního produktu ESET. Pomocí politik nemusíte jednotlivé produkty ESET konfigurovat ručně, ale konfiguraci vynutíte hromadně na všech klientech. Po vytvoření nové politiky s vlastní konfigurací ji můžete přiřadit skupině (statické nebo dynamické) a politika se aplikuje na všechny počítače v dané skupině.

Přiřaďte politiku skupině

Jak je uvedeno výše, aby byly vytvořené politiky platné, je nutné ji přiřadit skupině. Politika se aplikuje na všechny počítače ve vybrané skupině. A to ve chvíli, kdy se Agent připojí k ESMC Serveru.

Nastavte si upozornění na důležité změny v sítí a vytvořte si vlastní přehledy

Pro zajištění dokonalého přehledu o klientských stanicích a stavu vaší sítě doporučujeme nastavit si upozornění a využívat přehledy. Oznámení na konkrétní události si můžete nechat zasílat na e-mail, stejně tak přehledy. Ty si můžete případně stáhnout z konzole přímo do svého počítače.

Zálohování databáze

Žádná z komponent neprovádí zálohu, Pro zabránění ztráty dat doporučujeme databázi zálohovat ručně.

Zazálohujte si certifikační autoritu a klientské certifikáty

Exportujte si veřejný klíč certifikační autority a klientské certifikáty a uložte je na bezpečné místo. Pokud je použijete při opětovné instalaci ESMC serveru, například po jeho pádu, nebude nutné znovu nasazovat ESET Management agenty.