ESET Remote Deployment Tool

ESET Remote Deployment Tool je nástroj určený pro vzdálené nasazení all-in-one instalačního balíčku, vytvořeného prostřednictvím ESMC Web Console, obsahujícího ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt ESET. Tento nástroj spouštíte pod svým uživatelským účtem a můžete jej použít také v případě, kdy se vám nedaří vzdáleně nasadit ESET Management Agenta přímo z ESMC Serveru, kdy služba ESMC Server běží jako Network Service, případně virtuální appliance běžící na operačním systému CentOS.

details_hoverPoznámka

ESET Remote Deployment tool je samostatný nástroj pro nasazení ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu na stanice s operačním systémem Microsoft Windows.

Pro nasazení ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu:

1.Stáhněte si Deployment Tool z webových stránek společnosti ESET.

2.Ujistěte se, že máte splněny všechny požadavky.

3.Spusťte ESET Remote Deployment tool na klientské stanici.

4.Vyberte si způsob, jak chcete najít stanice v síti, a nasadit na ně ESET Management:

Active Directory – prostřednictvím této možnosti si můžete seznam počítačů načíst z Active Directory.. Můžete si rovněž exportovat seznam počítačů pro jejich importování do ESMC nebo ECA.

Scan Network – prostřednictvím této možnosti můžete najít počítače v konkrétním IP rozsahu.

Import list – prostřednictvím této možnosti můžete importovat seznam počítačů ze souboru.

Import list – prostřednictvím této možnosti můžete importovat seznam počítačů ze souboru.

 

details_hoverPoznámka

Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. V případě neúspěchu přejděte do kapitoly řešení problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení ESET Management Agenta.