Instalace Web Console

details_hoverPoznámka

ESMC Web Console můžete nainstalovat na jiný počítač, než na kterém běží ESMC server.

Pro instalaci ESMC Web Console na Windows postupujte podle následujících kroků:

1.Instalační balíčky ESMC pro individuální instalaci si stáhněte z webových stránek společnosti ESET ze sekce ESET Security Management Center.

2.Ujistěte se, že jste nainstalovali:

ESMC Server.

Java/OpenJDK.

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ

Veřejné aktualizace Oracle JAVA SE 8 vydané po lednu 2019 nejsou bez komerční licence dostupné pro firemní, komerční nebo produkční použití. Nemáte-li zájem o předplatné JAVA SE, můžete přejít na její bezplatnou alternativu. Postup naleznete v naší Databázi znalostí.

Apache Tomcat:

a)Z webových stránek https://tomcat.apache.org si stáhněte si aktuální podporovanou verzi Apache Tomcat (32-bit/64-bit Windows Service Installer) – apache-tomcat-[verze].exe.

b)Spusťte instalační balíček.

c)V průběhu instalace vyberte cestu k balíku Java (vybírejte nadřazenou složku Java bin a lib).

d)Po dokončení instalace prostřednictvím services.msc konzole ověřte, že má služba Apache Tomcat nastaveno automatické spouštění.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Máte-li v systému nainstalováno více verzí Java, doporučujeme ostatní odinstalovat a ponechat pouze nejnovější.

Ujistěte se, že máte nainstalován ESMC, Java a Apache Tomcat ve stejné bitové verzi (32-bit nebo 64-bit).

Připraven soubor ESMC Web Console (era.war) na lokálním počítači.

3.Zkopírujte soubor era.war do Apache Tomcat složky s webovými aplikacemi:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\webapps\

4.Vyčkejte několik minut než webový server archiv ESMC Web Console rozbalí.

5.Dále postupujte podle kroků, které vystihují váš scénář:

Pokud jste ESMC Web Console nainstalovali na stejný stroj jako ESMC Server:

a)Restartujte službu Apache Tomcat. Přejděte do nabídky Start > Služby, klikněte pravým tlačítkem myši na Apache Tomcat a z kontextového menu vyberte možnost Zastavit. Vyčkejte 30 sekund a klikněte na tlačítko Start.

b)V internetovém prohlížeči na daném stroji otevřete adresu https://localhost:8080/era/ – měla by se zobrazit přihlašovací obrazovka ESMC Web Console.

details_hoverPoznámka

Apache Tomcat Běží po dokončení instalace na výchozím portu 8080. Pro konfiguraci HTTPS postupujte podle návodu v Databázi znalostí.

Pokud jste ESMC Web Console nainstalovali na jiný stroj, než na kterém běží ESMC Server, proveďte níže uvedené kroky, aby konzole měla spojení se serverem:

a)Zastavte službu Apache Tomcat. Přejděte do nabídky Start > Služby, klikněte pravým tlačítkem myši na Apache Tomcat a z kontextového menu vyberte možnost Zastavit.

b)V textovém editoru (spuštěném jako administrátor) si otevřete soubor .C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.

c)V souboru najděte řádek server_address=localhost.

d)Nahraďte hodnotu localhost skutečnou IP adresou stroje, na kterém běží ESMC server. Soubor uložte.

e)Spusťte službu Apache Tomcat. Přejděte do nabídky Start > Služby, klikněte pravým tlačítkem myši na Apache Tomcat a z kontextového menu vyberte možnost Spustit.

f)V internetovém prohlížeči na daném stroji otevřete adresu https://ip_adresa_serveru/era/ – měla by se zobrazit přihlašovací obrazovka ESMC Web Console.