Instalace Web Console na Linuxu

Ujistěte se, že počítač splňuje předpoklady pro instalaci ESMC Web Console. Pro instalaci ESMC Web Console postupujte podle následujících kroků:

1.Zkopírujte soubor era.war do Tomcat složky s webovými aplikacemi:

Debian a Ubuntu distribuce

sudo cp era.war /var/lib/tomcat7/webapps/

CentOS, Red Hat a Fedora distribuce

sudo cp era.war /var/lib/tomcat/webapps/

OpenSUSE distribuce

sudo cp era.war /usr/share/tomcat/webapps/

Případně můžete přímo rozbalit archiv era.war do složky /var/lib/tomcat/webapps/era/.

2.Restartujte službu webového serveru (tím dojde k rozbalení souboru .war a nasazení konzole):

Debian a Ubuntu distribuce

sudo service tomcat7 restart

CentOS, Red Hat a Fedora distribuce

sudo service tomcat restart

OpenSUSE distribuce

sudo service tomcat restart

3.Pokud jste ESMC Web Console nainstalovaný na jiný stroj, než na kterém běží ESMC Server, proveďte níže uvedené kroky, aby konzole měla spojení se serverem:

I.Zastavte službu webového serveru Tomcat: sudo service tomcat7 stop.

II.Otevřete si v textovém editoru soubor EraWebServerConfig.properties
sudo nano /var/lib/tomcat/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties
V případě, že se soubor EraWebServerConfig.properties ve výše uvedené cestě nenachází, zkuste jej najít níže uvedeným příkazem:

find / -iname "EraWebServerConfig.properties"

III.V souboru najděte řádek server_address=localhost.

IV.Nahraďte hodnotu localhost skutečnou IP adresou stroje, na kterém běží ESMC server. Soubor uložte.

V.Restartujte službu webového serveru: sudo service tomcat7 restart

 

Po dokončení instalace ověřte dostupnost ESMC Web Console. Po zadání níže uvedené adresy do internetového prohlížeče by se měla zobrazit přihlašovací obrazovka:

http://localhost:8080/era na lokálním stroji, http://IP_ADRESA_NEBO_NAZEV_SERVERU:8080/era v případě vzdáleného přístupu.

details_hoverPoznámka

Pokud jste v průběhu instalace webového serveru nespecifikovali jiný HTTP port, Apache Tomcat běží standardně na portu 8080. Pro konfiguraci HTTPS postupujte podle návodu v Databázi znalostí.