Odinstalace ESET Management Agenta

ESET Management agenta můžete odinstalovat několika způsoby.

Vzdálená odinstalace prostřednictvím ESMC Web Console

1.Přihlaste se do ESMC Web Console.

2.Na záložce Počítače vyberte požadovanou stanici, ze které chcete ESET Management Agenta odinstalovat, a z kontextového menu vyberte možnost Nová úloha.

Volitelně můžete hromadně vybrat více stanic (pomocí zaškrtávacích polí v prvním sloupci tabulky), a kliknutím na tlačítko Akce >Nová úloha.

3.Zadejte název úlohy, volitelně popis.

4.Jako kategorii úloh vyberte ESET Security Management Center.

5.Z rozbalovacího menu Úloha vyberte Ukončit správu (odinstalovat ESET Management Agenta).

6.Úlohu připravíte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Po dokončení se úloze automaticky přiřadí podmínka spuštění "Provést co nejdříve". Pokud chcete úlohu spustit později, vytvořte ji ručně v sekci Klientské úlohy, případně u vytvořené úlohu klikněte na ikonu icon_expand, následně vyberte existující podmínku spuštění a v kontextovém menu klikněte na možnost Změnit.

details_hoverPoznámka

Více informací naleznete v administrační části příručky v kapitole klientské úlohy.

Ruční odinstalace

1.Ke stanici, z níž chcete ESET Management Agenta odinstalace, dojděte fyzicky nebo se k ní připojte vzdáleně, například prostřednictvím RDP.

2.Klikněte na Start > Ovládací panely > Programy a funkce. Najděte položku ESET Management Agent a klikněte na Změnit.

3.V průvodci instalací klikněte na Další a vyberte možnost Odstranit. Dále postupujte podle kroků na obrazovce.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Pokud jste politikou pro ESET Management Agenta definovali heslo, v průběhu odinstalace bude vyžadováno jeho zadání. Případně nejprve stanici přiřaďte politiku pro ESET Management Agenta, která deaktivuje použití hesla.

Řešení problémů souvisejících s odinstalací ESET Management Agenta

Podívejte se do protokolu ESET Management Agenta.

Pokud standardní postup pro odinstalaci selže, použijte ESET Uninstaller. Případně ESET Management Agenta odstraňte ručně (záznamy v registru, soubory, složky a službu) v nouzovém režimu. Mějte na paměti, že pokud je stanici instalován bezpečnostní produkt ESET, agenta chrání Self-Defense.