Instalace ESET Management Agenta na macOS

Ruční instalaci ESET Management Agenta na macOS provedete podle následujících kroků:

1.Ujistěte se, že počítač splňuje požadavky pro instalaci:

Nainstalovaný ESMC Server a ESMC Web Console (na serveru).

Vytvořený a na lokálním počítači stažený certifikát agenta.

Vytvořený a na lokálním počítači stažený veřejný klíč certifikační autority.

details_hoverPoznámka

Pokud se vám nedaří vzdáleně nasadit ESET Management Agenta (prostřednictvím serverové úlohy), přejděte do kapitoly řešení problémů.

2.Stáhněte si instalační .dmg balíček z webových stránek společnosti ESET nebo odkazu poskytnutého vaším správcem sítě.

3.Otevřete stažený Agent-MacOSX-x86_64.dmg balíček a dvojklikem na .pkg soubor spusťte instalaci.

4.Pokračujte podle kroků na obrazovce. V průběhu instalace zadejte parametry pro připojení k serveru.

Název serveru: název nebo IP adresa ESMC Serveru.

Port: standardně 2222.

Použít proxy: tuto možnost vyberte, chcete připojení k serveru realizovat prostřednictvím HTTP Proxy.

details_hoverPoznámka

Tato konfigurace proxy je pouze pro spojení (replikaci dat) mezi ESET Management Agentem a ESMC Serverem, nikoli pro cachování aktualizací.

Název serveru: zadejte název nebo IP adresu serveru, na kterém běží HTTP Proxy.

Port: standardně 3128.

Uživatelské jméno a Heslo: zadejte přihlašovací údaje, pokud proxy používá autentifikaci.

Nastavení proxy můžete kdykoli změnit prostřednictvím politiky. Před konfigurací agenta již musí být proxy funkční.

5.Vyberte klientský certifikát, případně zadejte heslo. Dále přidejte veřejný klíč certifikační autority.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při inicializaci agenta.

6.Zkontrolujte umístění instalace a klikněte na tlačítko Instalovat. Vyčkejte na dokončení instalace.

7.Protokoly ESET Management Agenta naleznete ve složce:

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESMC Serverem nepodporuje autentifikaci. Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESMC Serverem nebude funkční.

Pokud používáte nestandardní port pro Web Console nebo Agenty, může tato změna v konfiguraci vyžadovat úpravy ve vašem firewallu. V opačném případě se nemusí instalace zdařit.