Interval připojení agenta / replikace dat

ESET Management Agent se k ESMC Serveru ve výchozí konfiguraci připojuje každých 60 sekund. Tuto hodnotu byste v závislosti na velikosti sítě měli po prvotním nasazení ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu adekvátně zvýšit. Změnu provedete prostřednictvím politiky v ESET Security Management Center.

1.V hlavním menu ESMC Web Console klikněte na Politiky.

2.Klikněte na tlačítko Vytvořit novou a vytvořte politiku pro ESET Management Agent.

details_hoverPoznámka

Případně můžete použít některou z předdefinovaných politik (například Připojení – Připojovat každých 20 minut).

3.Pro změnu již existující politiky ji vyberte v seznamu a v kontextovém menu klikněte na možnost Změnit.

4.V konfigurační šabloně přejděte do sekce Nastavení > Připojení. Na řádku Interval připojení klikněte na možnost Změnit interval a zadejte požadovanou hodnotu.

5.Nastavení a politiku uložte kliknutím na tlačítko Uložit > Dokončit.

6.Politiku přiřaďte všech agentům (stanicím).

Více informací o politikách naleznete v administrační příručce nebo Databázi znalostí.