ESMC VA aktualizácia/migrácia

Pre aktualizáciu alebo migráciu vášho VA môžete postupovať nasledovne:

Aktualizácia – inštalácia novšej verzie súčastí ESMC.

Migrácia – premiestnenie ESMC VA do inej inštancie rovnakej verzie.

Migrácia a aktualizácia – premiestnenie ESMC VA do inej inštancie vyššej verzie.

Pred aktualizáciou/migráciou

Pred migráciou alebo aktualizáciou ESMC Servera si vždy zálohujte svoju databázu a exportujte certifikačnú autoritu a partnerské certifikáty zo svojho starého ERA/ESMC VA.

Ak vykonávate aktualizáciu/migráciu z ERA 6.x, berte, prosím, na vedomie nasledovné:

Súčasť ERA 6.x Proxy sa už nepoužíva. Kliknite sem pre bližšie informácie o novom riešení HTTP Proxy.

NTLM autentifikácia sa už nepoužíva, ESMC 7.1 používa namiesto toho Kerberos. Ak sa na ESMC VA prihlasujete do domény, musíte použiť linuxový formát prihlásenia. Toto sa vzťahuje aj na synchronizačné úlohy.

Proces migrácie a aktualizácie (odporúčaný spôsob aktualizácie)

Pre migráciu a aktualizáciu vášho ESMC VA sa riaďte nasledujúcimi pokynmi.

1.Stiahnite si najnovšiu verziu esmc_appliance.ova alebo esmc_appliance.vhd.zip v prípade, že používate Microsoft Hyper-V.

2.Nasaďte nové ESMC VA. Prečítajte si inštrukcie v časti Proces nasadenia ESMC zariadenia. Nové ESMC VA zatiaľ prostredníctvom webového rozhrania nekonfigurujte.

3.Načítajte obsah databázy zo svojho starého ESMC VA. Podrobné inštrukcie nájdete v kapitole Načítanie obsahu databázy z iného servera.

important

Dôležité

Zatiaľ neodinštalujte svoj starý ESMC Server.

4.Nakonfigurujte nové virtuálne zariadenie ESMC pomocou webového rozhrania.

5.Skontrolujte, či sa vaše nové ESMC VA správa rovnako ako predchádzajúce.

oAk má nové ESMC VA inú IP adresu:

a)Vytvorte politiku na svojom starom ESMC VA, ktorá bude definovať novú IP adresu ESMC Servera, a priraďte ju k všetkým počítačom.

b)Počkajte, kým sa politika aplikuje na všetky ESET Management Agenty.

c)Uistite sa, že sa všetky počítače pripájajú k novému ESMC VA.

d)Vypnite a vyraďte z prevádzky staré ESMC VA.

oAk má nové ESMC VA rovnakú IP adresu:

important

Dôležité

Uistite sa, že váš nový ESMC Server má rovnaké sieťové nastavenia (IP adresa, FQDN, názov počítača, DNS SRV záznam) ako váš starý ESMC Server. Môžete tiež použiť názov hostiteľa zmenou DNS záznamu tak, aby odkazoval na nový server.

a)Vypnite staré ESMC VA.

b)Zapnite nové ESMC VA.

c)Uistite sa, že sa všetky počítače pripájajú k novému ESMC VA.

d)Vyraďte z prevádzky staré ESMC VA.

6.Aktualizujte vzorkovú skupinu ESET Management Agentov pomocou úlohy na aktualizáciu súčastí.

7.Ak bola aktualizácia vzorkovej skupiny úspešná a agenty sa pripájajú, pokračujte s ďalšími agentmi.

Proces aktualizácie (alternatívny spôsob aktualizácie)

important

Dôležité

Aktualizáciou ERA alebo staršieho ESMC na najnovší ESMC na rovnakom VA nevykonáte aktualizáciu softvéru virtuálneho zariadenia (operačný systém a balíky potrebné na správne fungovanie ESMC Servera). Odporúčame vám vykonať migráciu servera po čistej aktualizácii.

Aktualizácia virtuálneho zariadenia pomocou úlohy na aktualizáciu súčastí:

1.Najskôr reštartujte službu ESMC Server.

2.Aktualizujte vzorkovú skupinu ESET Management Agentov.

3.Ak bola aktualizácia vzorkovej skupiny úspešná a agenty sa pripájajú, pokračujte s ďalšími agentmi.